StoryEditor

Ustawa odorowa wraca do Sejmu. Kto ustali uciążliwość zapachową?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt ustawy, która ma „w prosty sposób” uregulować kwestię uciążliwych dla mieszkańców zapachów. Kto ustali normy zapachowe i skontroluje poziom uciążliwych substancji zapachowych?
25.07.2023., 09:07h

Potrzebna ustawa odorowa?

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

Przedmiotowy projekt ustawy stanowi odpowiedź na oczekiwania obywatelek i obywateli, którzy muszą zmagać się w codziennym życiu z odorem emitowanym przez podmioty gospodarcze – napisali w uzasadnieniu projektu posłowie. 

Według autorów, w polskim prawie nie ma norm dotyczących wpływu odoru. Nowelizacja jednego z artykułów ustaw Prawo Ochrony Środowiska miałby dać  ministrowi klimatu możliwość określenia w drodze rozporządzenia wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza. 

Dotychczas przepis ten nie został jednak wykorzystany. Doprowadziło to do sytuacji, w której na terenie Rzeczypospolitej Polskiej de facto nie funkcjonują żadne ograniczenia w zakresie emisji odoru – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Co zmienią przepisy o uciążliwości zapachowej? 

Dzięki zmianie ustawy minister klimatu i środowiska będzie wydawał odpowiednie rozporządzenie, które określi:

  • wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
  • dopuszczalne częstości przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu;
  • okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów substancji zapachowych w powietrzu.
  • czas obowiązywania wartości odniesienia substancji zapachowych w  powietrzu;
  • zależność wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu lub  dopuszczalnych częstości przekraczania wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu od jakości zapachu;
  • rodzaje instalacji, dla których ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się, uwzględniając wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.

Projektowana zmiana pozytywnie wpłynie na środowisko i jakość życia mieszkańców.  Po pierwsze, unormuje dopuszczalne wartości uciążliwych substancji zapachowych. Po drugie, umożliwi organom ochrony środowiska interweniowanie w sytuacjach przekroczenia przedmiotowych norm. Projekt ustawy jest realizacją oczekiwań obywatelek i obywateli walczących o prawo do oddychania niezanieczyszczonym powietrzem – podsumowali posłowie KO. 


wk

fot. EnvatoElements, Canva

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
27. listopad 2023 23:47