Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

ASF: Komentarze rynkowe ekspertów

Obrazek

Aktualną sytuację na rynku trzody chlewnej komentują bankowi eksperci.

21 marca 2014, 10:53

 Monika Drężek (bank BGŻ)

Cios dla producentów trzody

Pojawienie się ASF w Polsce w lutym br. przyczyniło się do znacznego pogorszenia sytuacji podmiotów z sektora trzody i wieprzowiny. Związane jest to z ograniczeniami w handlu. W tym względzie w powiatach usytuowanych wzdłuż granicy z Białorusią wyznaczono obszar zagrożenia ASF, gdzie występują znaczne restrykcje w sprzedaży trzody oraz mięsa (nie poddanego specjalnej obróbce) na terenie kraju. Z kolei w handlu zagranicznym, główni partnerzy na rynkach pozaunijnych, w tym Rosja, Białoruś, Chiny, itp. wprowadziły natychmiastowy zakaz importu trzody i mięsa wieprzowego z Polski. W 2013 r. na te rynki trafiło ok. 38% łącznego eksportu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski. Wstrzymanie eksportu na te rynki stanowi zatem mocny cios dla producentów trzody, mięsa. Powyższe czynniki znalazły odzwierciedlenie w obserwowanych głębokich spadkach cen żywca. Oczekujemy, że co najmniej do kwietnia pozostaną one na niskim poziomie ok. 4,5-4,7 zł/kg. md

 

 Krystian Jaworski (bank Credit Agricole)

Wieprzowy szok cenowy

Od połowy lutego hrywna i rubel osłabiły się istotnie w stosunku do dolara i euro. Napięcia polityczne na Ukrainie będą, moim zdaniem, ograniczały umocnienie tych walut do poziomów sprzed kryzysu krymskiego. Utrzymywanie się osłabionego kursu tych walut, zmniejszające opłacalność cenową importu Rosji i Ukrainy będzie oddziaływało w kierunku zauważalnego ograniczenia eksportu żywności z Unii Europejskiej (w tym Polski) na Wschód. Popyt na żywność do Rosji zostanie dodatkowo ograniczony przez wprowadzone pod koniec stycznia embargo na wieprzowinę z państw Unii Europejskiej po stwierdzeniu przypadków afrykańskiego pomoru świń. Razem z zakazem eksportu wieprzowiny do Rosji został bowiem wstrzymany również eksport nabiału, mięsa wołowego i drobiowego (producenci mają problem z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń).

Zmniejszenie popytu ze strony Rosji i Ukrainy na żywność zza granicy będzie wpływało na spadek cen produktów żywnościowych w państwach UE. W krótkim okresie europejscy producenci nie będąc w stanie znaleźć alternatywnego rynku zbytu na swoje produkty, będą zmuszeni obniżyć ceny. Oczekuję, że duży szok cenowy zostanie odnotowany przede wszystkim w przypadku wieprzowiny, gdyż eksport tego mięsa na rynki wschodnie stanowi istotną część produkcji tego mięsa zarówno w UE, jak i w Polsce.

W przypadku Rosji eksport wieprzowiny stanowi ok. 0,5% całości polskiej produkcji tego mięsa i 3,4% produkcji UE, a dla Ukrainy wskaźniki te są równe odpowiednio 1,0% i 0,4%. Oczekuję, że zmniejszenie popytu ze strony największego importera polskiej wieprzowiny (łącznie Rosja i Ukraina odpowiadają za 36,7% eksportu tego mięsa z UE) doprowadzi do znaczącej nadpodaży tego towaru na rynkach UE i wynikającego z niej spadku cen. Zarysowane przeze mnie tendencje obniżek cen znalazły już odzwierciedlenie w danych polskiego resortu rolnictwa, zgodnie z którymi w pierwszych trzech tygodniach lutego trzoda chlewna potaniała w Polsce o ok. 12%, a w ujęciu r/r o ok. 14%. kj

 Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)