StoryEditor

Tzw. ustawa odorowa idzie jak burza!

Ministerstwo środowiska złożyło projekt ustawy mającej regulować odległości pomiędzy budynkami inwentarskimi, a domami mieszkalnymi. Prace idą zaskakująco szybko.
03.04.2019., 15:04h

Rząd szykuje nowe przepisy odnośnie do lokalizacji budynków inwentarskich. Do prac rządowych trafił projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej. Wynika z niego jednoznacznie, że duże fermy zwierząt ze względu na uciążliwość zapachową będą mogły być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 500 m od zabudowań mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wczoraj pisaliśmy szerzej o tym projekcie!

Planowane rozwiązania

Po wczorajszej publikacji rozdzwoniły się telefony w naszej redakcji. Rolnicy pytają nie tylko o zasadność takich przepisów, ale też o krótki termin wprowadzanych zmian.

Ustawa regulująca minimalne odległości inwestycji rolnych wiążących się z uciążliwością zapachową od zabudowań mieszkalnych, użyteczności publicznej, obszarów chronionych, czy granic uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej ma zgodnie z zapowiedziami ministerstwa środowiska wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

Nowe przepisy wyznaczają minimalną odległość dla chowu lub hodowli zwierząt, głównie świń, drobiu i zwierząt futerkowych na 210 m w przypadku instalacji nie mniejszej niż 210 DJP i nie większej niż 500 DJP. Jeżeli przedsięwzięcie będzie przekraczało 500 DJP odległość minimalne wyniesie 500 m.

Błyskawiczne prace nad ustawą

Dopiero co projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstania uciążliwości zapachowej trafił do Rządowego Procesu Legislacyjnego, a już kończy się termin opiniowania go. Minister Środowiska – Henry Kowalczyk – przeznaczył na zaopiniowanie go jedynie 10 dni. Po tym terminie ministerstwo uzna, że do projektu brak jest uwag.

Jak dowiadujemy się z pisma Ministra Środowiska „termin opiniowania został skrócony ze względu na ważny interes publiczny polegający na konieczności jak najszybszej interwencji legislacyjnej, która pozwalać będzie na ograniczenie uciążliwości zapachowej planowanych przedsięwzięć sektora rolnictwa, negatywnego ich wpływu na ludzi i środowisko naturalne, a tym samym do podniesienia jakości życia mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową”.

Należy przyznać, że szybkość prac nad tymi przepisami jest zaskakująca. Rodzi się pytanie, czy przy tworzeniu tak ważnych przepisów prawa należy się aż tak spieszyć, czy jednak warto skonsultować i przeanalizować różne punkty widzenia.


Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

pobierz mobilną aplikację top agrar Polska

Anna Kurek
Autor Artykułu:Anna Kurek

redaktor „top agrar Polska”, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli trzody chlewnej.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 18:48