Reklama zniknie za 11 sekund

Nowe struktury PTIR w Poznaniu

Obrazek

Nowoczesne rolnictwo wymaga niezawodnych i dobrych jakościowo maszyn, a podejmowanie wspólnych działań ma temu pomóc – mówi dr hab. Karol Durczak z UP w Poznaniu, prezes poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Jan Beba19 listopada 2019, 00:20

Potrzeba integracji krajowego środowiska inżynierii rolniczej przyczyniła się do powołania w 1991 r. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Celami Towarzystwa jest m.in. podejmowanie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce, inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych rozwojowych i doświadczalnych oraz innych opracowań w dziedzinie inżynierii rolniczej czy udział we wdrożeniach innowacji i postępu technicznego w kompleksie gospodarki żywnościowej.

Aby to osiągnąć PTIR realizuje swoje cele przez organizowanie spotkań, konferencji oraz zjazdów krajowych i zagranicznych, działalność szkoleniową, prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej tj. wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowanie i prowadzenie produkcji prototypowej.

Siedziba Zarządu Głównego ZG PTIR mieści się w Krakowie na na terenie kampusu Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Z kolei oddziały terenowe powołano w Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.


PTIR w Poznaniu

Jednym z liczniejszych i aktywniejszych jest Oddział Poznański OP PTIR, któremu prezesował w kadencji 2016-2019 prof. Zbyszek Zbytek. Nowy zarząd okręgu tego oddziału na kadencję 2020-2023 wybrano na początku listopada. Tworzą go pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (prezes, sekretarz i skarbnik) oraz członkowie (dwóch z Politechniki Poznańskiej i po jednym z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy).

Na dziś OP PTIR liczy 51 członków z ośrodków naukowych, ale także z przemysłu. Zadaniem nowego zarządu jest zwiększenie liczby sympatyków Towarzystwa. Podejmowane są usilne działania, aby członkami wspierającymi Towarzystwo były wszystkie firmy producentów sprzętu rolniczego z podpoznańskich miejscowości.

Nowoczesne rolnictwo wymaga niezawodnych i dobrych jakościowo maszyn. Podejmowanie wspólnych działań ma temu pomóc. Działania takie podjęto już 3 lata temu przy okazji opracowania założeń metodycznych portalu internetowego NBOR (Niezależne Badanie Opinii Rolników) na stronie Instytutu Inżynierii Biosystemów UPP, który jest teraz aktualną siedzibą OP PTIR.

Razem z wydawnictwem top agrar polska portal http://www.nbor.pl/ jest ciągle rozwijany. Użytkownicy różnego rodzaju sprzętu rolniczego (na dziś ciągników, kombajnów zbożowych, kosiarek i ładowarek) mogą za pomocą ankiety internetowej przesłać subiektywne o nim opinie. Ocenianych jest kilkadziesiąt ważnych specyficznych dla danej grupy maszyn cech w postaci liczbowej. Wiele takich informacji pozwala następnie opracować obiektywne rankingi jakości maszyn, które są sukcesywnie ogłaszane na wystawach rolniczych i oczekiwane zarówno przez handlowców jak producentów oraz rolników, potencjalnych klientów.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna zainteresowana problematyką inżynierii rolniczej w kompleksie gospodarki żywnościowej, której działalność związana jest z tą dziedziną. Z kolei członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez ZG. Z członkiem wspierającym zawiera się stosowne porozumienie.1 z 1
Potrzeba integracji krajowego środowiska inżynierii rolniczej przyczyniła się do powołania w 1991 r. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Potrzeba integracji krajowego środowiska inżynierii rolniczej przyczyniła się do powołania w 1991 r. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej.

Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)