StoryEditor

Amerykańskie organizacje rolnicze bronią glifosatu

Spór o glifosat trwa od lat. Środowisko rolnicze w Stanach Zjednoczonych niezmiennie popiera wykorzystanie herbicydu, podczas gdy organizacje ochrony środowiska kwestionują dotychczasowe decyzje co do bezpieczeństwa glifosatu.
21.01.2022., 13:01h

Grupy reprezentujące producentów rolnych, sprzedawców detalicznych, architektów krajobrazu i specjalistów zajmujących się polami golfowymi odpowiedziały silnym poparciem dla ciągłego dostępu do glifosatu w sprawie sporu sądowego w amerykańskim sądzie apelacyjnym.

Grupy środowiskowe tymczasem wezwały sędziów do unieważnienia tymczasowej decyzji EPA (Agencja Bezpieczeństwa Środowiska), która uznała glifosat za bezpieczny w użyciu, argumentując, że EPA zignorowała dowody świadczące na niekorzyść tej substancji.

Największe organizacje murem za glifosatem

Stronami wspierającymi legalne użycie glifosatu są oficjalnie: Amerykańskie Stowarzyszenie Soi,  Stowarzyszenie Sprzedawców Rolnych, Amerykańskie Biuro Federalne ds. Rolnictwa, Amerykańskie Stowarzyszenie Plantatorów Buraka Cukrowego, Amerykańskie Stowarzyszenie Nadzorców Pól Golfowych, Krajowe Stowarzyszenie Specjalistów ds. Krajobrazu, Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Pszenicy, Krajowe Stowarzyszenie Producentów Kukurydzy, Krajowa Rada Bawełny i Krajowi Producenci Sorgo.

Ich stanowisko pozostaje niezmienne. „Glifosat pozostaje jednym z najbezpieczniejszych, najskuteczniejszych narzędzi hodowców, architektów krajobrazu, specjalistów zajmujących się polami golfowymi i innych użytkowników, którzy muszą radzić sobie ze szkodliwymi ekonomicznie chwastami i chcą korzystać z ważnych praktyk ochronnych”, czytamy w oświadczeniu.

Jeden z najlepiej przebadanych środków na świecie?

Organizacje przypomniały w sądzie, że prawie każdy organ regulacyjny zajmujący się środkami ochrony roślin na świecie, który badał glifosat – w tym sama Agencja Ochrony Środowiska USA – stwierdzał, że ten herbicyd nie jest rakotwórczy i może być bezpiecznie stosowany.

„Jest to jeden z najlepiej zbadanych środków chemicznych na świecie, literatura naukowa na temat glifosatu jest solidna i jednomyślna co do jego bezpieczeństwa ” – twierdzą organizacje w USA i zdecydowanie zgadzają się z wnioskiem EPA, że stosowany zgodnie z etykietą, glifosat nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Jak argumentują przedstawiciele związków rolniczych, glifosat jest niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów. W rolnictwie chwasty pozostawione bez kontroli mogą pozbawić rolnika nawet połowy plonów. Związkowcy dodają, że w architekturze krajobrazu i rekreacji chwasty mogą niszczyć ważną infrastrukturę i rujnować tereny zielone.

Co więcej, zaznaczają grupy producenckie, glifosat wspiera wiele ważnych praktyk ochronnych, takich jak ograniczenie orki, co zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, oszczędza wodę i poprawia zdrowie gleby. Ponadto utrzymanie siedlisk dzikich i wodnych zwierząt i buforów można wesprzeć dzięki dostępowi do bezpiecznych i skutecznych herbicydów, takich jak glifosat. Dlatego stowarzyszenia oczekują dalszego dostępu do glifosatu w miarę postępu sprawy sądowej.

Argumenty przeciwników glifosatu

Amerykańskie Centrum Bezpieczeństwa Żywności (CFS) i jego sojusznicy, w tym organizacje zrzeszające pracowników zatrudnionych na roli, wnieśli pozew do sądu w 2020 r., umieszczając w nim wiele dowodów wskazujących, w jaki sposób EPA zignorowała zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym ryzyko nowotworów dla pracowników rolnych i rolników, narażonych na kontakt z substancją podczas opryskiwania. Składający petycję zakwestionowali również decyzję EPA dotyczącą ryzyka dla środowiska i zagrożonych gatunków, takich jak motyl monarcha. Związki zwracają się do sądu o unieważnienie obecnej rejestracji glifosatu i usunięcie produktów go zawierających z rynku.

W decyzji o tymczasowej rejestracji glifosatu wydanej w styczniu 2020 r. EPA przyjęła „środki łagodzące” w postaci zmian etykiet. CFS twierdzi, że EPA niezgodnie z prawem stwierdziła, że glifosat nie wiąże się z ryzykiem powodowania raka, pomimo poważnych luk w dokumentacji, w tym „braku wniosków” co do chłoniaka nieziarniczego, najbardziej znanego nowotworu związanego z glifosatem. EPA nie przeprowadziła również żadnej oceny tego, jaka ilość środka dostaje się do krwiobiegu użytkownika po kontakcie ze skórą.

W lipcu 2021 r. Bayer ogłosił, że zrezygnuje od 2023 r. ze sprzedaży swoich produktów na bazie glifosatu (w tym Roundupu) na amerykańskim rynku trawników i ogrodów przydomowych, ale nie ze względu na jakiekolwiek obawy o bezpieczeństwo użytkowników, ale żeby uniknąć kolejnych batalii sądowych.

al na podst. FarmProgress
fot. EnvatoElements

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. lipiec 2024 10:08