StoryEditor

Bobry coraz bardziej dokuczliwe

Szkody łowieckie dzisiaj nie są już tylko zasługą dzików. Coraz poważniejsze wywołują bobry, które zgodnie z literą prawa są pod ochroną.
29.09.2014., 13:09h

Bóbr to gatunek podlegający ochronie w większości krajów europejskich na mocy aż dwóch aktów prawnych: konwencji berneńskiej i dyrektywy siedliskowej. W Polsce bóbr objęty jest częściową ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia ministra środowiska z 12 października 2011 r. Nie jest to jednak zwierzyna łowna, zatem nie wyznacza się dla niej okresów ochronnych uniemożliwiających odstrzał. Na taki zezwolić może jedynie, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Bóbr wyrządza coraz dotkliwsze straty w uprawach rolnych. Zasiedla już nie tylko większe cieki wodne, ale także mniejsze rowy melioracyjne i na nich buduje swoje tamy. Jako budulca używa już nie tylko gałęzi i młodych drzew, ale także całych roślin kukurydzy, którą bardzo sobie upodobał. Kilka osobników bytujących w rowie melioracyjnym jest w stanie odbudować usuniętą tamę w czasie kilkunastu godzin. Podnoszący się poziom wody przy zatamowanym przepływie, szczególnie w przypadku ulewnych deszczy, jest przyczyną zalewania pól i łąk. Dodatkowo bobry drążąc tunele pod użytkami rolnymi powodują powstawanie zapadlisk, które zagrażają bezpieczeństwu pracujących ludzi.
Odszkodowanie za szkody wyrządzane przez bobry jest możliwe do uzyskania. Wniosek składa się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z następującymi załącznikami:

  • fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów,
  • odpis z ksiąg wieczystych,
  • umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
  • upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli.

jd

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 16:19