StoryEditor

Grupa Azoty zwiększy produkcję poliamidu

Grupa Azoty podpisała 16 grudnia 2014 umowę z niemiecką firmą Uhde Inventa-Fischer dotyczącą rozpoczęcia budowy nowej Wytwórni Poliamidu 6 w Tarnowie.
17.12.2014., 09:12h

Kontrakt obejmuje zakup licencji, projektu procesowego oraz urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji. Łączne nakłady inwestycyjne w ramach zawartej umowy wyniosą 320 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2016 r., a nowa inwestycja umożliwi Grupie wytwarzanie 80 tysięcy ton poliamidu rocznie.
 
Inwestor zapewnia, że produkty z nowej instalacji będa spełniać najwyższe światowe standardy w zakresie jakości. Zastosowane rozwiązania inżynieryjno-aparaturowe umożliwią uzyskanie precyzyjnego sterowania przebiegiem procesu produkcyjnego oraz uzyskanie korzystnych wskaźników ekonomicznych.
 
– Najważniejszym efektem inwestycji będzie wydłużenie łańcucha produktowego i wzrost produkcji tworzyw konstrukcyjnych 
o wyższej marży – mówi Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty.
 
Nowa inwestycja na terenie Tarnowa będzie oznaczała zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia, a także poprawę warunków pracy osób obecnie pracujących w Grupie Azoty przy produkcji kaprolaktamu. Zwiększona produkcja poliamidu 6 w Tarnowie stworzy także możliwość rozwoju nowych lokalnych zakładów dalszego przetwórstwa tworzyw sztucznych w kierunku specjalistycznych produktów.
 
– Nowa Wytwórnia poliamidu 6 będzie stanowić odpowiedź na skokową zmianę jaka nastąpiła w ostatnim czasie na globalnym rynku tego produktu – mówi Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty. – Na świecie zużywa się obecnie ok. 9 mln ton poliamidów rocznie. Dzięki większym zdolnościom produkcyjnym Grupa Azoty będzie lepiej przygotowana na zmiany na rynku oraz uniezależni się od odbiorców zewnętrznych –dodaje.
 
W ciągu najbliższych 4 lat Grupa Azoty w samym Tarnowie zainwestuje ponad 904 mln złotych. Poza wytwórnią poliamidów Grupa Azoty do końca 2016 roku planuje oddać do użytku instalację granulacji nawozów sztucznych o wartości 140 mln zł. Wśród planowanych inwestycji znalazły się także modernizacja instalacji do produkcji c-nonu z fenolu, rozbudowa instalacji przetwórstwa poliamidów oraz wprowadzenie na rynek nowej generacji katalizatora żelazowo-chromowego.
oprac. bcz
Źródło: GA

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 13:10