Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Mały areał, mało zmian w rejestrze

Obrazek

Pszenżyto jare to ciągle jeszcze gatunek na tzw. dorobku. Poprawia się potencjał jego plonowania, ale dręczą choroby, co pokazują wyniki PDO.

Janusz Biernacki27 stycznia 2018, 06:45
W roku 2017 stan Krajowego rejestru (KR) pszenżyta jarego nie zmienił się. Nie zarejestrowano ani też nie skreślono żadnej odmiany. Obecnie w KR znajduje się 12 odmian, wszystkie pochodzą z hodowli krajowej, reprezentowanej przez firmy Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR i DANKO Hodowla Roślin. Zestawienie wyników badań PDO pszenżyta jarego zawiera oceny z lat 2015–2017 dla 9 zarejestrowanych odmian. W PDO odmiany pszenżyta jarego corocznie oceniane są w ok. 30 doświadczeniach, co pozwala reprezentatywnie przedstawić wyniki zarówno w skali kraju, jak i województw.

Pszenżyto jare jest zbożem pastewnym, dlatego najważniejszą cechą jest plenność, która decyduje o wyborze odmiany do uprawy. Spośród obecnie zarejestrowanych odmian najwyższym poziomem plonowania (średnio w trzyleciu) wyróżnia się odmiana Mamut. Tylko nieznacznie niżej plonują Sopot i Mazur. W 2017 r. nieco gorzej, zwłaszcza na przeciętnym poziomie agrotechniki, plonowała odmiana Dublet, która podczas rejestracji (2006) była przełomem w poziomie plenności.

Podczas deszczowych przedłużających się żniw, występujących zwłaszcza w minionym sezonie, problem dla pszenżyta jarego stanowić może późniejszy termin dojrzewania. W porównaniu z innymi zbożami gatunek wyróżnia się natomiast znaczną tolerancją na niskie pH gleby, co umożliwia jego uprawę również na glebach słabych i zakwaszonych, których w kraju nie brakuje.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)