StoryEditor

Odmiany mieszańcowe mogą zwiększyć areał żyta jarego

Po wielu latach początkowego zastoju w hodowli żyta jarego, ostatnie lata przynoszą pewien postęp. Dotyczy on zwłaszcza pierwszych odmian mieszańcowych żyta jarego wpisanych do Krajowego rejestru w 2023 r.
15.02.2024., 13:55h

Do niedawna żyto jare miało marginalne znaczenie w uprawie, nie było także ujmowane w statystykach GUS. Według danych ARiMR w roku 2023 powierzchnia uprawy tego zboża w Polsce wynosiła 21 tys. ha. Na tle innych zbóż nie jest to duży areał, ale zarejestrowane w 2023 r. formy mieszańcowe mogą zmienić tę sytuację. Obecnie w KR zarejestrowanych jest 8 odmian żyta jarego, w tym 6 populacyjnych (jedna przeznaczona jest do uprawy na zielonkę) oraz 2 mieszańcowe (patrz tab. 1.).

image
FOTO:

Odmiany mieszańcowe żyta jarego

Odmiany mieszańcowe żyta jarego wyróżniają się bardzo dobrą plennością (tab. 2.). Ponadto są wyraźnie niższe od typów populacyjnych, cechują się też większą odpornością na wyleganie i większą liczbą opadania, jednak wyraźnie niższą zawartością białka. Na popularność uprawy jarego żyta mieszańcowego duży wpływ może mieć także atrakcyjna cena materiału siewnego w odniesieniu do innych gatunków zbóż.

image
FOTO:

[bie]

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 04:18