Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Napraw łąki po suszy!

Obrazek

W tym bardzo suchym roku z runi wypadły cenne gatunki traw, głównie życic. Wszędzie tam, gdzie popadało warto wykorzystać dobre warunki wilgotnościowe i zaplanować podsiew, jeśli faktycznie jest wystarczająco wody.

dr Maria Walerowska21 sierpnia 2019, 14:38
Podsiew to jeden z najtańszych sposobów na renowację łąki czy pastwiska. Jednak o jego powodzeniu w dużej mierze decyduje nie specjalistyczny siewnik, lecz... woda. Zazwyczaj to wczesną wiosną jest jej więcej, ale nie do końca tak było w tym sezonie. Może okazać się, że ostatnie opady deszczu będą najlepszą okazją na wykonanie podsiewu.

Z reguły do podsiewu stosuje się mieszanki wielogatunkowe traw (4-5 gatunków), lecz można także zastosować mieszankę składającą się z jednej trawy i jednej rośliny motylkowatej, np. kostrzewa łąkowa + koniczyna czerwona (użytki kośne) czy życica trwała + koniczyna biała (pastwiska). Najlepsze efekty dają rośliny łatwo kiełkujące i szybko rosnące po podsiewie. Z gatunków traw najbardziej przydatne są życice: trwała, wielokwiatowa i mieszańcowa, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, natomiast z motylkowatych – koniczyny: łąkowa, biała i białoróżowa. Ilość wysiewu nasion w podsiewie waha się w granicach 15–20 kg/ha dla traw i 3–5 kg/ ha dla koniczyn.

Jak dobrać gatunki?

Warto pamiętać o wymaganiach wodnych i glebowych (gleby mineralne lub organiczne) poszczególnych gatunków traw. Na glebach torfowych mniej przydatne są życice: trwała, wielokwiatowa czy mieszańcowa, stokłosy, rajgras wyniosły, kupkówka pospolita, stokłosa bezostna. Na glebach organicznych poradzą sobie takie trawy, jak kostrzewa łąkowa, mietlica biaława, kostrzewa trzcinowa,  wiechlina łąkowa. Z motylkowatych natomiast m.in. koniczyna białoróżowa.

Najprostsza sprawa jest na glebach mineralnych, ponieważ tam sprawdzają się prawie wszystkie gatunki. Różnicować je mogą ewentualnie wymagania wilgotnościowe. Na stanowiskach słabiej uwilgotnionych lepiej sprawdzi się, np. kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, rajgras wyniosły czy stokłosa bezostna. Natomiast gleby o dobrych warunkach wilgotnościowych preferują takie trawy, jak tymotka łąkowa, wyczyniec łąkowy, życica trwała. Pamiętajmy, że lucerna nadaje się tylko na gleby mineralne.

Pielęgnacja po podsiewie?

Przed zabiegiem należy osłabić starą darń. Najlepsze efekty daje wykorzystanie do tego brony zębatej lub talerzowej na około 7-8 dni przed podsiewem. W ten sposób gleba zostanie także częściowo odkryta, co zwiększy prawdopodobieństwo zetknięcia nasion z glebą i stworzy lepsze warunki kiełkującym roślinom, w korzystnych warunkach świetlnych. Po podsiewie użytek musimy koniecznie zwałować.
Po podsiewie ruń powinna być niska, dlatego najlepiej zaplanować jej wcześniejsze skoszenie, po ok. 2-3 tygodniach. Po podsiewie nie powinniśmy też stosować azotu, aby nie zwiększyć konkurencyjności starej runi. mwal


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)