StoryEditor

Odkwaszanie gleb w Polsce – dofinansowanie zakupu nawozów wapniowych, to jeden z punktów programu

W połowie lipca odbyło się kolejne już spotkanie z przedstawicielami władz, podczas którego omawiano stan gleb w Polsce. W Pałacu Prezydenckim rozmowy toczyły się pomiędzy członkami Narodowej Rady Rozwoju, przedstawicielami rządu oraz ekspertami z Kolacji na rzez Zdrowych Gleb. Przedstawiono założenia Narodowego Programu Powszechnego Odkwaszania Gleb. Jakie będą kolejne kroki i wsparcie?
20.07.2023., 10:07h
Na początku roku zawiązano Koalicję na rzecz Zdrowych Gleb, której celem jest intensyfikacja działań na rzecz systemowego podejścia do kompleksowej regeneracji obszarów rolnych. Rezultatem współpracy, aż czternastu najważniejszych rolniczych organizacji i stowarzyszeń było sformułowanie konkretnych propozycji działań, a tym samym przyjęcie Narodowego Programu Powszechnego Odkwaszania Gleb w Polsce (NPPOGwP).

Jakie są założenia programu odkwaszania gleb w Polsce?

Program odkwaszania gleb w Polsce zakłada przede wszystkim:
  • powszechny dostęp do badań pH gleb,
  • zwiększenie wsparcia państwa w zakresie dofinansowania zakupu nawozów wapniowych,
  • odbiurokratyzowanie procedur związanych z ubieganiem się o uzyskanie dofinansowania zakupu przez rolników nawozów wapniowych,
  • promocję stosowania praktyk rolniczych sprzyjających odkwaszeniu gleb.
Zainteresowanie współpracą z Koalicją na rzecz Zdrowych Gleb, zainteresowany jest sekretarz stanu, Lech Kołakowski. Podkreślił on, że obecna intensywność tego procesu nie jest wystarczająca i że jest realna potrzeba zwiększenia wsparcia ze strony państwa, które to wsparcie pozwoli kontynuować te działania. Kolejne spotkanie Kolacji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się w najbliższych tygodniach.


Zobacz także: Odkwaszanie gleb w Polsce. Czy rolnicy zaczną je częściej wapnować?


W ostatnich przedstawiciele Koalicji na rzecz Zdrowych Gleb spotkali się z przedstawicielami Prezydenta RP, rządu oraz parlamentu, zaprezentowano wtedy stronie publicznej propozycje działań mających na celu odkwaszenie gleb. 11 lipca natomiast członkowie Koalicji wzięli udział w posiedzeniu rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Dyskusja odbyła się pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Podczas debaty zgodzono się, że stan gleb w Polsce wymaga odkwaszenia i pilnych działań w tym zakresie, ponieważ jak podaje ekspertyza opracowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ponad 60% polskich gruntów charakteryzuje się odczynem kwaśnym lub bardzo kwaśnym.

12 lipca miało miejsce kolejne spotkanie z posłami, którzy zapewniali o swoim wsparciu. Potwierdzono chęć dalszych rozmów w tym zakresie. Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostrzega potrzebę zwiększenia intensywności odkwaszania gleb w Polsce i zwiększenia wsparcia państwa dla tego procesu.

Jakie są następne kroki?

Zarówno przedstawiciele Koalicji i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają spotkać się w najbliższych tygodniach, aby omówić szczegóły programu odkwaszania gleb w Polsce.

Bernat Patrycja na podst. inf. pras. 
Fot: inf.pras. 
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. listopad 2023 16:21