Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

PIORiN o zwiększeniu konkurencyjności polskich towarów roślinnych

Obrazek

O rozwoju i usprawnianiu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, konkurencyjności polskich towarów roślinnych i innowacji w rolnictwie rozmawiali uczestnicy konferencji w Pułtusku. Jakie są główne założenia projektu FITOEXPORT?

Aneta Lewandowska25 stycznia 2022, 14:28

Konferencja dotyczyła Projektu FITOEXPORTZwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Jego liderem jest Główny Inspektorat Ochron Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie, a celem „umożliwienie polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli”. Program finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

Poza GIORiN, FITOEXPORT realizuje Konsorcjum złożone z takich instytucji, jak Uniwersytet Warszawski, Instytut Lotnictwa, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

Niedofinansowana PIORiN działa po cichu

Na konferencji w Pułtusku zjawiły się instytucje zaangażowane w projekt FITOEXPORT, jak również główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski i wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Otwierając spotkanie Henryk Kowalczyk przyznał, że PIORiN brakuje finansowania, a jednak funkcjonuje prężnie.

– Jestem pełen podziwu, iż mimo niedoinwestowania Inspekcja osiąga tak dobre efekty w ochronie roślin i poprzez to w zapewnieniu zdrowej żywności docenianej w świecie – mówił Kowalczyk – PIORiN działa po cichu i spokojnie, ale o efektach jej starań należy mówić głośno.

Andrzej Chodkowski zaznaczał, że przez ostatnie 20 lat Inspekcja dokonała skoku technologicznego, a dzięki projektowi pojawią się nowe narzędzia kontroli i certyfikacji towarów przeznaczonych do eksportu.

Prace dobiegają końca

Projekt FITOEXPORT planowano zakończyć 31 grudnia 2021 r., dlatego praca dobiega końca. Jak informuje PIORiN, towary pochodzenia roślinnego to ponad połowa polskiego eksportu rolno-spożywczego, przynoszące około 27 miliardów euro rocznie. Żeby jednak towary takie trafiły na rynki zagraniczne, konieczna jest certyfikacja fitosanitarna, którą prowadzi Inspekcja.

Dlatego w projekcie skupiono się na opracowaniu innowacji w zakresie kontroli, w tym satelitarnej i teledetekcji, metod laboratoryjnych badania roślin i środków ochrony roślin, a w efekcie podniesienie skuteczności przez ulepszenie usług.

Jako główne korzyści projektu PIORiN wymienia skuteczniejsze konkurowanie na rynkach zagranicznych dzięki wysokiej jakości i wcześniejszym terminom dostaw, zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów i ograniczenie szarej strefy na rynku środków ochrony roślin.

al na podst. PIORiN, MRiRW
fot. MRIRWPicture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)