StoryEditor

Skracaj zboża ozime

Zboża ozime osiągnęły fazę 1. kolanka. Przyszedł więc czas na ich skracanie.
15.04.2016., 12:04h

Regulatory warto zastosować w odmianach mniej odpornych na wyleganie, zbożu dobrze odżywionym azotem, które w obecnych warunkach, wilgotnej glebie i temperaturze kilkunastu stopni C będzie szybko rosnąć. Warto też pamiętać, że na lżejszych stanowiskach w niezagęszczonej glebie rośliny bardziej się wydłużają, ponieważ wytwarzają więcej auksyn. Podobny efekt wywołuje niedostateczne odżywienie roślin potasem, miedzią i borem, które odpowiadają m.in. za usztywnianie źdźbeł.

W fazie 1. kolanka (BBCH 31) możemy zastosować CCC, trineksapak etylu, chlorek mepikwatu lub etefon. CCC działa tylko na wydłużające się międzywęźla. Jeśli więc zostanie zastosowany na początku fazy 2. kolanka to będzie oddziaływać tylko na właśnie drugie międzywęźle. Na wydłużone już pierwsze nie będzie mieć wpływu. Trineksapak i chlorek mepikwatu zastosowane w fazie 1. kolanka działają natomiast także na pierwsze międzywęźle.
Warto pamiętać, że nie tylko wyżej wymienione substancje działają regulacyjnie. Efekt taki dają także np. sulfonylomoczniki ora niektóre fungicydy z grupy triazoli. Trzeba zatem pamiętać, że ich łączne stosowanie daje efekt kumulowania działania i trzeba wtedy zmniejszyć dawkę regulatora wzrostu. Przykładowo stosując samodzielnie 1 l/ha preparatu zawierającego 750 g/l CCC to w mieszaninie z jodosulfuronem i mezosulfuronem dawkę regulatora należy zmniejszyć do 0,3 l/ha.

Poniżej postępowanie z regulatorami w różnych zbożach w fazie 1. kolanka:

Pszenica ozima

  • 0,5–0,7 l/ha preparatu z CCC,
  • 0,3 l/ha preparatu z trineksapakiem,
  • 0,7 l/ha preparatu z chlorkiem  mepikwatu

Jęczmień ozimy

  • 0,4 l/ha preparatu z trineksapakiem
  • 0,7 l/ha preparatu z chlorkiem  mepikwatu + 0,2 l/ha preparatu z etefonem w ilości 480 g/l

Żyto ozime

  • gęste łany 0,3 l/ha trineksapaku
  • rzadsze łany CCC z etefonem, odpowiednio 0,5 l/ha i 0,3 l/ha

Pszenżyto ozime

  • kombinacja trineksapak + CCC w dawkach odpowiednio 0,2 l/ha + 0,5 l/ha.

Więcej o skracaniu zbóż na wiosnę w "top agrar Polska" 3/2013 i 3 2015.

jd, fot. Daleszyński

Jacek Daleszyński
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński

redaktor top agrar Polska, specjalista w zakresie uprawy roślin.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. lipiec 2024 11:26