StoryEditor

Susza widziana okiem satelity

Poza IUNG – PIB, monitoring suszy rolniczej prowadzi także Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii. Obraz zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR prezentowany przez IGiK pokrywa się z oceną IUNG wykonaną na podstawie Klimatycznego Bilansu Wodnego.
25.06.2019., 17:06h
Do wyznaczenia obszarów zagrożonych suszą rolniczą IGiK stosujemy wskaźnik identyfikacji satelitarnej suszy rolniczej DISS (Drought Identification Satelite System). Jest on w ścisłym związku z przebiegiem opadów i temperatury powietrza od początku sezonu wegetacyjnego. Modele bazują na temperaturze powierzchni czynnej dla jednostki obserwacji satelitarnej, obejmującej obszar 1 km2 dla każdego 10-dniowego okresu wzrostu roślin. Wyprowadzone satelitarne wskaźniki roślinne charakteryzują ich fenologię oraz zapotrzebowanie na wodę w fazach rozwoju (patrz mapa).

Kolor ciemnozielony przedstawia obszary, gdzie warunki rozwoju roślin są bardzo dobre, kolor jasnozielony – oznacza warunki przeciętnee, pomarańczowy – tereny zagrożone suszą, a kolor czerwony – to obszary występowania zaawansowanej suszy rolniczej. Kolor granatowy charakteryzuje natomiast obszary nadmierne uwilgotnienie.

Centrum Teledetekcji IGiK monitoruje kondycję i warunki zagrożeń roślin uprawnych w okresie wzrostu. Na bazie zdjęć satelitarnych NOAA/AVHRR opracowuje modele wykorzystujące temperaturę powierzchni czynnej dla oszacowania natężenia suszy na obszarach rolniczych. Od początku czerwca obserwuje się w Polsce wysokie temperatury i niedostateczną ilość opadów co daje oznaki niedostatecznego uwilgotnienia terenów rolniczych. Stan prezentowanej suszy na mapie przedstawia sytuację na 20 czerwca br. Według tej analizy susza w makroskali występuje głównie w pięciu województwach: wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Obszar rolniczy Polski objęty suszą stanowi 68% przy czym na 32% występuje susza głęboka.Źródło: IGiK
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
04. grudzień 2023 17:22