StoryEditor

Jak ograniczyć skutki suszy? Jest kilka sposobów

Susza to jeden z najgroźniejszych skutków zmiany klimatu, zwłaszcza dla upraw polowych. Można temu częściowo zaradzić i jest na o kilka sposobów…
16.01.2024., 12:45h

Od połowy lat 90. ub. w. przeciętny, lecz wnikliwy obserwator, mógł zaobserwować oznaki zmian klimatu, chociaż sam proces ma swoją genezę co najmniej 150 lat wcześniej. Obecnie w rolnictwie jego skutki, a najbardziej susza, nęka uprawy polowe i znacząco redukuje potencjał plonowania roślin uprawnych, zarówno ozimych, jak i jarych.

Kilka sposobów na walkę z suszą rolniczą

Naukowcy i praktycy szukają różnych sposobów na ograniczenie tych strat, od kropelkowego nawadniania, przez magazynowanie wody w zbiornikach retencyjnych, czy w glebie. Ostatni sposób to np. zwiększanie zawartości materii organicznej w profilu glebowym, zatrzymywanie jej w systemach rur melioracyjnych i studzienkach, umiejętna uprawa, dobór odmiany, czy stosowanie biologicznych lub naturalnych komponentów. Ostatni z wariantów był tematem konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Timac Agro w Ożarowie Mazowieckim.

Oferta Timac Agro

Jedną z firm badających ten problem i oferujących rolnikom pomocnicze preparaty jest Timac Agro. W tym sezonie wprowadza na rynek polski, pierwszy w Europie, swoją nowość, tj. nawóz Top-Phos Siliup, który zawiera unikalne formuły krzemionki: probiotyczną i żelującą. Pierwsza ma za zadanie stymulowanie bakterii do rozpuszczenia i mineralizacji krzemu glebowego, a druga koncentrację tych pożytecznych mikroorganizmów w obrębie korzeni.

– Jest to składnik przeznaczony dla pożytecznych mikroorganizmów, które mają stworzyć w tym newralgicznym dla rozwoju roślin obszarze żelową konsystencję gromadzącą wodę. Będą ją czerpać i zawarte w niej składniki pokarmowe korzenie przez długi czas, pozwalając lepiej rozwinąć się roślinom i przygotować do ewentualnego stresu, jakim jest deficyt wody w glebie – objaśniał Sylvan Pluchon, R&D Director Timac Agro (na zdjęciu + schemat działania produktu).

image

Sylvan Pluchon, R&D Director Timac Agro

FOTO:
image

Schemat prezentujący efekt zwiekszenia ilości wody dla korzystnych mikroorganizmów glebowych.

FOTO:

Fosfor i azot - kluczowe składniki dla budowania plonu

To czynnik, który w ostatnich kilku sezonach uprawowych występuje coraz wcześniej i z coraz większym nasileniem, zagrażając uzyskiwaniu odpowiednich plonów. Drugi komponent nawozowy, tj. Top-Phos, zwiększa pobieranie przez rośliny fosforu, nawet w stresowych warunkach. Połączenie to ma racjonalne uzasadnienie, gdyż składnik ten odpowiada w dużej części za optymalny rozwój systemu korzeniowego. Efektem tego synergizmu ma być zwiększenie odporność roślin na suszę, zwłaszcza w początkowych fazach wzrostu. Mechanizm przemian krzemionki w glebie oraz jej efekty prezentują poniższe schematy:

image

Schenat przemian krzemionki w glebie po zastosowanoiu produktu Top-Phos Silium

FOTO:

– Według ścisłych firmowych badań Top-Phos Siliup zwiększa zawartość s.m. w roślinie, pobieranie azotu oraz stymuluje jego transport do tkanek roślin, co ostatecznie przekłada się na wyższe plonowanie – mówił Mustapha Arkoun, R&D Manager Timac Agro (zdjęcie poniżej + wyniki doświadczeń).

image

Mustapha Arkoun, R&D Manager Timac Agro

FOTO:
image

Wyniki doświadczeń laboratoryjnych w kukurydzy po zastosowaniu Top-Phos Silium

FOTO:

Granulowany nawóz pod względem chemicznym zawiera 5% azotu amonowego, 20% fosforu ogólnego (P2O5), 25% SO3 oraz 0,1% Zn. Stosuje się go doglebowo w nawożeniu zlokalizowanym w trakcie siewu, w dawce 150 kg/ha lub rzutowo w uprawie przedsiewne w dawce 250–300 kg/ha. W pierwszej kolejności jest przeznaczony pod uprawy jare, ale firma zapowiada rozszerzenie tego gatunkowego asortymentu.

[bie]

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. kwiecień 2024 10:03