Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Jak usprawnić nawadnianie upraw? - zobacz opinie ekspertów

Obrazek

Uciążliwe i kosztowne skutki suszy dla rolnictwa wymagają m.in. zmian w przepisach różnych instytucji, nie tylko związanych z gospodarką wodną oraz nowych inwestycji melioracyjnych, zwłaszcza w skali lokalnej.

Janusz Biernacki28 października 2020, 11:11
Jesień i sezon zimowy to nie pora nawadniania upraw, ale dobry czas na zastanowienie się, co można w tym sektorze poprawić. Jest o czym rozważać, gdyż susze rolnicze powodują niemal co roku straty w plonach rzędu kilku miliardów zł. Z kolei dla rolników uciążliwe są m.in. złożone przepisy i obwarowania wieloma wymogami dotacji unijnych, czy budżetowych, ograniczających inwestycje, zwłaszcza w gospodarstwach indywidualnych. Co zaskakujące, w rozwiązaniu tego problemu poza urzędami branżowymi, powinny uczestniczyć m.in. Lasy Państwowe i krajowa energetyka. Pierwsza instytucja może np. wesprzeć gospodarstwa w przeprowadzeniu rurociągów poboru wody przez swoje tereny. Energetyka powinna natomiast usprawnić system poboru prądu na potrzeby nawodnień lub ograniczyć uciążliwość linii przesyłowych na polach.

Zapobiegać suszy
Jedną z inicjatyw ograniczających skutki suszy było zorganizowanie przez PGW Wody Polskie krajowych konsultacji projektu „Plan przeciwdziałania skut-kom suszy” (PPSS).  Poprawę zasobów wody w glebie umożliwia np. retencja korytowa. Kosztem ok. 10 mln zł projekt ten realizowany jest obecnie w województwie zachodniopomorskim, na zlewniach rzek Regi i Dziwny, obejmujący ok. 2300 ha gruntów rolnych. Z kolei na Lubelszczyźnie, na Kanale Wieprz–Krzna poprawi on dostęp do wody na ponad 500 ha pól…

Cały artykuł, w tym sugestie eksperta ds. nawodnień oraz komentarze rzeczników prasowych Lasów Państwowych i Polskiej Grupy Energetycznej, przeczytasz w nowym wydaniu 11/2020 „top agrar Polska”.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)