StoryEditor

W Pamiątkowie zboża i rzepaki przetrwały ostatnie mrozy

Podczas spotkania polowego  w Centrum Kompetencji BASF w Pamiątkowie k. Szamotuł (Wielkopolska) przedstawiciele firmy przeanalizowali stan plantacji ozimin i ich przezimowanie. 
15.03.2018., 18:03h
– Zboża wysiano w optymalnym terminie, tj. 22 września 2017 r. Gleba w momencie siewu była zbyt wilgotna, co przełożyło się na wschody. Pierwsze przymrozki wystąpiły dopiero w styczniu, w lutym nastąpiło ocieplenie, a silne mrozy zaatakowały w 3. dekadzie lutego i trzymały do 4 marca. Przez 8 dni średnio temperatury utrzymywały się na poziomie poniżej –10°C bez okrywy śnieżnej. Były więc poważne obawy o przezimowanie plantacji – mówił Szymon Łączny z BASF.

Na podstawie wykonanego testu przezimowania zbóż w Pamiątkowie okazało się, że przezimowały m.in. pszenice o zimotrwałości 3,5–4, czy pszenżyta o zimotrwałości 4,5. Ku zaskoczeniu okazało się również, że trudne warunki przetrwał nawet jęczmień (bez okrywy śnieżnej). Na roślinach podczas lustracji widać było przyrosty korzeni. 

– Na poletkach zastosowano zaprawę Kinto Duo bądź Kinto Duo i Systivę. Po tej drugiej kombinacji zaobserwowaliśmy lepszą zdrowotność roślin oraz grubsze źdźbła. Jest to korzystny efekt, ponieważ już jesienią wystąpiła presja takich chorób, jak mączniak prawdziwy czy septorioza paskowana liści pszenicy – podkreślał Szymon Łączny.

Z kolei rzepaki wysiano 24.08.2017 r. w korzystnych warunkach pogodowych. Przed zimą rośliny wykształciły 10–12 liści z szyjką korzeniową grubości ponad 1 cm. Na poletkach wysiano tradycyjne odmiany mieszańcowe oraz Clearfield.

Jesienią obserwowaliśmy porażenie mączniakiem rzekomym oraz bardzo silną presję suchej zgnilizny kapustnych. Zabieg preparatem Caryx (1  l/ha) w fazie 4–5 liści zabezpieczył plantację przed fomą i jednocześnie wpłynął na pokrój roślin – mówił Tomasz Jaskulski z BASF. 

W momencie lustracji (12.03.2018 r.) rzepaki nie miały przemarzniętej szyjki korzeniowej ani korzenia czy stożka wzrostu, co wskazywałoby, że przezimowały.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 09:23