Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium

Wapnowanie gleb w Lubelskiem

Obrazek

Do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie do 5 lutego br. wpłynęło łącznie 1194 wnioski w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, z czego 1035 jeszcze w 2019 r. i 159 w bieżącym.

Andrzej Sawa7 lutego 2020, 07:38
Program ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem rolników, którzy mimo zimy nadal dostarczają próbki gleby do analizy i wnioski. Z rozmów z rolnikami wynika, że wypełnianie formularza wniosku stwarza pewne trudności, jednak rolnicy mogą liczyć na pomoc pracowników. Mogą też wniosek wypełnić na miejscu w OSChR (udostępnione są stanowiska komputerowe). Wymagany komplet dokumentów to wniosek 4 załączniki o pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń, oryginał faktury oraz „Zalecana Dawka Wapna”. Program skierowany jest do rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni do 75 ha i pH gleby poniżej lub równe 5,5.

W pierwszej kolejności należy jednak wykonać przeprowadzić analizę gleby w akredytowanym laboratorium. Na podstawie otrzymanych wyników stacja chemiczno-rolnicza określi zalecaną dawkę czystego składnika, jaka powinna być zastosowana na daną powierzchnię. Wówczas rolnik wie, ile ma kupić wapna w czystym składniku – sam wybiera sobie jego rodzaj. Firma sprzedająca wapno powinna podać na fakturze typ wapna, odmianę i minimalną procentową zawartość czystego składnika. Np. „z przerobu skał wapiennych”, odmiana 04, minimalna zawartość CaO min. 50%. W przypadku środków wapnujących: typ, odmianę i konkretną zawartość procentową CaO. To są podstawowe, wymagane dane.1 z 2
Antoni Skura, wiceprezes LIR

Antoni Skura, wiceprezes LIR

2 z 2
dr inż. Piotra Woch, dyrektor OSChR w Lublinie

dr inż. Piotra Woch, dyrektor OSChR w Lublinie

Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)