Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Wyniki badań PDO i LOZ ziemniaka

Obrazek

Po trudnych sezonach wegetacyjnych rolnicy poszukują odmian przydatnych do uprawy w stresowych warunkach. Szczególnie pomocne w tych staraniach są tzw. LOZ i wyniki badań PDO.

Janusz Biernacki2 lutego 2019, 07:00
Nie można dzisiaj uprawiać profesjonalnie i z dobrym efektem ekonomicznym ziemniaków, bez dobrej znajomość cech odmian, które są dostępne na rynku. Jednak przy wyborze konkretnej odmiany warto wiedzieć także, jak kształtuje się jej wartość użytkowa,  czy przechowalnicza w porównaniu z innymi ofertami.

Wybór nie jest łatwy, chociażby z powodu dużej podaży odmian na rynku i zróżnicowania ich cech wartości gospodarczej. Niezależnie więc, czy będzie ona uprawiana na dużych plantacjach, czy niewielkich powierzchniach przydomowych, rolnicy powinni kierować się obiektywnymi wynikami badań odmianowych przeprowadzanych w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych naszego kraju.

Źródłem takich informacji od ponad 20 lat jest system porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), koordynowany przez krajoą instytucję – COBORU. Badania te, o zasięgu krajowym, pozwolił w sezonie wegetacyjnym 2017 i 2018 w ponad 40 punktach doświadczalnych sprawdzić walory ilościowe i jakościowe 36 odmian konsumpcyjnych oraz 16 skrobiowych. Pochodziły one z Krajowego rejestru (KR) lub ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

Pełny artykuł, LOZ i tabela z wynikami badań PDO – patrz nowe wydanie 03?2019 „top agrar Polska”.
[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)