StoryEditor

Zakwaszenie gleb w Polsce mocno zróżnicowane

Zakwaszenia gleb to jeden z najważniejszych czynników wpływających na produkcję roślinną. Decyduje o przyswajalności składników pokarmowych, zarówno makro-, jak i mikroelementów. Wpływa też na aktywność życia biologicznego gleby, co generalnie przekłada się na koszty produkcji polowej.
03.12.2021., 11:12h
W czasie drastycznie rosnących cen nawozów, zwłaszcza azotowych, wykorzystanie z nich składników pokarmowych przez rośliny musi być jak najwyższe. Punktem wyjścia dla tego ważnego czynnika agrotechnicznego jest uregulowany odczyn gleb w gospodarstwie (pH) prowadzony w oparciu o analizy chemiczne gleb. Proces zakwaszenia pól zachodzi w każdym sezonie i ma on kilka przyczyn, niektóre niezależne od woli rolnika. Na poziom zakwaszenia gleb w Polsce wpływają bowiem warunki geologiczne, klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza siarką, poziom opadów, uprawiane gatunki, czy stosowana agrotechnika. Cykliczne krajowe badania gleb nie są pod tym względem zbyt optymistyczne.
Jak wynika z raportu GUS o stanie krajowego środowiska za 2020 r., w latach 2017–2020 najwięcej gleb o najwyższym stopniu zakwaszenia stwierdzono w województwach:
  • podkarpackim (30% gleb odczynie o bardzo kwaśnym i 33% gleb o odczynie kwaśnym)
  • podlaskim (27% o odczynie bardzo kwaśnym i 35% o kwaśnym)
  • małopolskim (27% o odczynie bardzo kwaśnym i 30% o kwaśnym)
  • mazowieckim (prawie 26% z odczynem bardzo kwaśnym i niemal 32% z kwaśnym)
  • łódzkim (26% gleb z odczynem bardzo kwaśnym i ok. 34% z kwaśnym).
Pozytywnie wyróżniającym się jest natomiast województwo opolskie, w którym występuje najniższy stopień zakwaszenia gleby (4% próbek gleb wykazało odczyn bardzo kwaśny i 16% odczyn kwaśny). Z kolei najwięcej gleb zasadowych odnotowano w województwach świętokrzyskim (19% przebadanych próbek) i kujawsko-pomorskim (18%; patrz wykres; źródło GUS).
Dość dobrze pod względem odczynu gleby prezentują się ponadto woj. dolnośląskie i kujawsko-pomorskie, a przeciętnie lubuskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 13:40