Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Zboże pastewne – wyniki PDO pszenżyta jarego

Obrazek

Pszenżyto jare to historycznie najmłodszy gatunek w grupie zbóż podstawowych, ale już z wymiernymi osiągnięciami w hodowli i praktyce. Wyniki PDO prezentują te efekty i bieżące oceny badanych cech.

Janusz Biernacki1 lutego 2019, 12:04
Pszenżyto jare jest zbożem pastewnym, dlatego najważniejszą cechą w jego produkcji jest plenność, która w głównej mierze decyduje o wyborze odmiany do uprawy. Ubiegły rok z powodu panującej niemal w całym kraju skrajnej suszy był bardzo trudny dla zbóż jarych, zwłaszcza dla pszenżyta. W gatunku tym, w porównaniu z 2017 r. spadek plonowania był znaczny. Dla odmian wzorcowych w doświadczeniach PDO wynosił w zależności od poziomu agrotechniki 11,8–12,1 dt/ha.

Doświadczenia PDO z pszenżytem jarym, podobnie jak dla większości zbóż, prowadzone są w kraju na dwóch poziomach agrotechniki – przeciętnym (a1) i intensywnym (a2). Poziom a2 w pszenżycie jarym obejmuje dodatkowo tylko dwa zabiegi fungicydowe, połączone z użyciem nawozów dolistnych. Nie stosuje się natomiast regulatorów wzrostu (brak zarejestrowanych środków), a nawożenie azotowe na obu poziomach jest jednakowe i średnio wynosi ok. 90 kg/ha.

Tabela 1. zawiera wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) z lat 2016–2018 dla 8 zarejestrowanych odmian pszenżyta jarego. Pominięto w niej pięć odmian (Andrus, Kargo, Matejko, Mieszko, Nagano), które nie były badane w ostatnich trzech latach. W ramach systemu PDO odmiany pszenżyta jarego corocznie oceniane są w ok. 30 doświadczeniach, co pozwala na miarodajną ocenę wartości gospodarczej odmian zarówno w skali kraju, jak i dla poszczególnych rejonów, zróżnicowanych przebiegiem wegetacji.

Zapoznaj się z całym tekstem artykułu nt. wyników PDO pszenżyta jarego – patrz „top agrar Polska” 02/2019.
[bie]
Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)