StoryEditor

AI tworzy zalecenia nawozowe dla pszenicy

W szkole rolniczej profesor wyznaczył zadanie dla sztucznej inteligencji ChatGPT. Miała ona stworzyć zalecenia nawozowe dla pszenicy, z wykorzystaniem niektórych parametrów. Czy można polegać na AI w tworzeniu planu nawozowego?
20.04.2023., 11:04h
Tworzenie zaleceń nawozowych, nie należy do łatwego zadania. Pod uwagę trzeba zabrać potrzeby rośliny uprawnej, poprzednią uprawę itd. Profesor Peter Breuing z Uniwersytetu Nauk Stosowanych Weihenstephan-Triesdorf jest ekonomistą rolnym, ale też praktykującym rolnikiem. Zlecił więc zadanie dla sztucznej inteligencji ChatGPT, aby ta stworzyła plan nawozowy dla pszenicy.

Zadanie brzmiało następująco:

„Przeprowadzić ocenę zapotrzebowania na nawozy z planem nawożenia dla pszenicy wysokiej jakości o oczekiwanym plonie 9 t / ha i docelowej zawartości białka 13 procent. Stosować azotan wapnia amonowego jako nawóz i przyjąć wartość Nmin 60 kg N/ha. Nawożenie należy podzielić na trzy dawki”.


AI tworzy zalecenia nawozowe dla pszenicy

Sztuczna inteligencja zgodnie z wytycznymi podanymi w zadaniu stworzyła następujące zalecenie:
  • Zapotrzebowanie na pszenicę jakościową: 30 kg N/ha na tonę.
  • Całkowite zapotrzebowanie na azot: 30 kg N/ha na tonę x 9 t/ha = 270 kg N/ha.
  • Zakładana wartość Nmin: 60 kg N/ha.
  • Dodatkowe zapotrzebowanie na azot w związku z nawożeniem: 270 kg N/ha – 60 kg N/ha = 210 kg N/ha.
Nawóz został również podzielony na następujące dawki:
  • Stosowanie nawozu na początku marca: 200 kg/ha KAS, co odpowiada 54 kg N/ha.
  • Stosowanie nawozu na przełomie marca/kwietnia: 296 kg/ha z KAS, co odpowiada 80 kg N/ha.
  • Stosowanie nawozu od końca kwietnia do początku maja: 296 kg/ha KAS, co odpowiada 80 kg N/ha
W sumie bot zaleca stosowanie 792 kg/ha KAS, co odpowiada ilości azotu 214 kg N/ha.
Profesor poszedł o krok dalej i zapytał, co w przypadku kiedy niektóre z jego pól znajdują się na terenie „czerwonych obszarów”, czyli takich, które zanieczyszczone są azotanami?
  • Zastosowanie nawozu na początku marca: 185 kg/ha KAS, odpowiada ok. 50 kg N/ha.
  • Zastosowanie nawozu na przełomie marca/kwietnia: 222 kg/ha z KAS, co odpowiada ok. 60 kg N/ha.
  • Zastosowanie nawozu od końca kwietnia do początku maja (podczas strzelania, przed pchaniem kłosów): 260 kg/ha KAS, odpowiada ok. 70 kg N/ha.
W sumie bot zaleca stosowanie azotu o ilości 180 kg N/ha do nawożenia w obszarze czerwonym. Odpowiada to zmniejszeniu o 34 kg N/ha.

Jak zalecenia nawozowe ocenia profesor?

Jego zdaniem ChatGPT zwłaszcza wersja 4 jest w stanie się szybko uczyć. Jeśli zostaną poruszone takie tematy jak wpływ dostępności N przed zbiorem, to sztuczna inteligencja zintegruje te informacje ze swoją rekomendacją. Czy można na niej polegać? Sam ChatGPT wskazuje, że jest to ogólne zalecenie i nie można być w 100% pewnym na ten moment, czy wartości są poprawne. Jednak jego system uczenia się jest coraz lepszy, a jak podaje profesor, czynnikiem ograniczającym są niezbędne dane w odpowiednich formatach.

Bernat Patrycja
Źródło: agrarheute
Fot: envato.elements
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 14:26