StoryEditor

ARiMR: Pożyczki dla producentów świń na obszarach objętych ASF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań dla producentów świń, którzy utrzymywali stada na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń (ASF). 
05.03.2021., 08:03h
Agencja udzieli pożyczek producentom trzody chlewnej na terenach objętych restrykcjami związanymi z występowaniem na obszarze afrykańskiego pomoru świń, a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od wydania decyzji. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2020 r. w danym stadzie, a także od wysokości dostępnego limitu de minimis w rolnictwie.

ARiMR otwiera nabór wniosków, który będzie odbywał się w trybie ciągłym. Można je składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. 

Warunki udzielenia pożyczki


Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty, stanowiącym załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.
O pożyczkę może się ubiegać rolnik, którego gospodarstwo znajduje się w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym zgodnie z decyzją KE. W zależności od liczebności stada można uzyskać kwotę od 50 tys. zł do 1 mln zł. 

Otrzymane fundusze można przeznaczyć na spłatę różnych zobowiązań, m.in.: spłatę z tytułu umów sprzedaży, w tym nieopłaconych faktur za maszyny i urządzenia, materiał siewny i szkółkarski, nawozy, pasze, ŚOR, opał, paliwo i zwierzęta, itp.; spłatę kredytów i pożyczek, w tym kredytów konsolidacyjnych oraz kredytów z dopłatami ARiMR do oprocentowania; opłaty za pobór wody, energii i odbiór ścieków.

Pomocy nie może otrzymać rolnik, który wyczerpał limit de minimis. Agencja uruchomiła ten rodzaj pomocy w 2017 r. i dotychczas udzieliła 642 pożyczki na łączną kwotę około 110 mln zł. 
Więcej informacji znajdziesz tutaj

oprac. dkol na podst. ARiMR

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. lipiec 2024 02:40