Bruksela szykuje rewolucję w biopaliwach. Czarny scenariusz dla rolników

Bruksela szykuje rewolucję w biopaliwach. Czarny scenariusz dla rolników

Komisja Europejska proponuje rewolucyjne zmiany w zasadach wykorzystania biopaliw. Polskie i unijne organizacje farmerskie jednym głosem głośno protestują i kreślą czarne scenariusze dla rolników.

r e k l a m a

Komisja Europejska proponuje, aby zredukować wykorzystanie biopaliw pierwszej generacji i jak najszybciej zastąpić je biopaliwami drugiej generacji, czyli takimi, które nie są wytwarzane z surowców żywnościowych, ale np. z z odpadów i pozostałości rolnych.

Według Komisji Europejskiej, produkcja biopaliw pierwszej generacji (czyli tzw. biopaliw konwencjonalnych, produkowanych z kukurydzy, trzciny cukrowej, rzepaku czy buraków cukrowych) powoduje też wystąpienie tzw. efektu ILUC (Indirect Land Use Change - pośredniej zmiany użytkowania gruntów), czyli zastąpienie dotychczasowych upraw produkcją biokomponentów i przeniesienia produkcji żywności na nowe tereny, takie jak np. lasy deszczowe, których wycięcie powoduje w rezultacie zniwelowanie redukcji CO2, osiągniętej dzięki biopaliwom. Ponadto, przeciwnicy biopaliw konwencjonalnych twierdzą, że ich produkcja skutkuje wzrostem cen żywności.

Zmniejszenie wykorzystania

Obecne ustawodawstwo unijne zakłada osiągniecie pułapu wykorzystania w transporcie biopaliw pierwszej generacji na poziomie 7 % do roku 2020. Jeżeli projekt nowej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (tzw. RED II - revised / new Renewable Energy Directive) wszedłby w życie w obecnej formie, nastąpiłaby redukcja ich użycia do poziomu 3,8 % oraz zastąpienie ich biopaliwami drugiej generacji na poziomie 3,6 % w roku 2030. Pomysł ten może mieć negatywne skutki dla całego sektora rolnego.

Co to oznacza dla polskich rolników?

W wielu państwach członkowskich, w tym w Polsce, rolnicy dostosowali produkcję, aby sprostać zapotrzebowaniu, a producenci zainwestowali środki w rozbudowę zakładów i dostosowanie technologii wytwarzania biopaliw, aby osiągnąć ten cel...

Chcesz czytać cały artykuł? Zaloguj się!

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii