Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Budowa stawu - bez pozwolenia ani rusz!

Obrazek

Do wykopania stawu do gromadzenia wody, np. do nawadniania, w zależności od jego wielkości wymagane są pozwolenia wodne i budowlane.

Grzegorz Ignaczewski30 kwietnia 2019, 10:00

W poprzednim numerze „top agrar Polska” szczegółowo wyjaśnialiśmy zasady poboru wody do nawadniania upraw rolniczych. Jednak w wielu przypadkach, aby zapewnić odpowiedni zasób wody, konieczne jest wybudowanie zbiornika do jej gromadzenia – czyli stawu.

Okazuje się, że w świetle obowiązujących przepisów w niektórych przypadkach do wykonania takiego obiektu potrzebne jest nie jedno, a kilka pozwoleń. Budowę stawu regulują bowiem zarówno przepisy ustawy Prawo wodne (DzU 2017, poz. 1566 z późn. zmian.), jak i przepisy ustawy Prawo budowlane (DzU 2018, poz. 1202 t.j.) oraz przepisy o inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


Co w Prawie wodnym?

Zgodnie z art. 394 Prawa wodnego, wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego inwestor jest właścicielem, wymaga jedynie dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Jeżeli natomiast powierzchnia stawu miałaby być większa niż 500 m2, albo jego głębokość miałaby być większa niż 2 m, albo miałby być napełniany w inny sposób niż wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi (np. ze studni lub rzeki), wówczas na jego wybudowanie trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne dotyczące budowy stawu trzeba zgłosić się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, natomiast zgłoszenia wodnoprawnego dokonuje się do kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich.

Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 88,74 zł, natomiast za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 221,34 zł. Jednak to nie są jedyne koszty związane z pozwoleniem wodnoprawnym. Do jego uzyskania konieczne jest także sporządzenie operatu wodnoprawnego, który trzeba dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia. Koszt takiego operatu pokrywa inwestor. W praktyce jego koszt – w zależności od inwestycji – to kilka do kilkunastu tysięcy złotych (zawartość operatu jest dość obszerna i reguluje ją szczegółowo art. 409 ustawy Prawo wodne). gi

A jak Prawo budowlane odnosi się do budowy stawu? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w majowym wydaniu top agrar Polska od str. 30. Zachęcamy do lektury!

top agrar Polska 5/2019Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)