StoryEditor

Burzliwa debata na walnym WIR w Dziekanowicach

XIII Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej V kadencji w Dziekanowicach upłynęło pod znakiem debaty o obecnej, trudnej sytuacji w rolnictwie i problemach wielkopolskich gospodarzy.
03.07.2018., 15:07h
Udział w zgromadzeniu, oprócz rolników, wzięli przewodniczący Rad Powiatowych z terenu Wielkopolski oraz prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, wiceprezes Bogdan Fleming oraz członkowie zarządu i zaproszeni goście.

Jednym z głównych tematów spotkania były przetargi na grunty z zasobu nieruchomości rolnych skarbu państwa. Temat poruszył dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciech Perczak, który podał, że zmieniły się kryteria oceny w stosunku do ubiegłorocznych, jednak w Wielkopolsce nie można dokładnie określić efektu tych zmian. Drugim kryterium, które przedstawił była dotychczasowa zasada nabycia lub dzierżawy z zasobu własności rolnej skarbu państwa, która według niego zadziałała niekorzystnie. Zaznaczył jednak, że: - Dzięki maksymalnemu wyjściu na przeciw postulatom rolników wielkopolskich, na terenie dokonywanych jest sporo przetargów. Z jednego ogłoszenia rolnik może wygrać tylko jedną działkę. W dużych przetargach na 1 nieruchomość rolną chętnych jest średnio około 20 osób.

Obecna na spotkaniu Wiesława Nowak - dyrektor WODR w Poznaniu, poruszyła problem zmniejszającej się liczby doradców rolniczych oraz problem braku majątku, który został przekazany na rzecz samorządu województwa wielkopolskiego. Od dwóch lat jest możliwość pozyskania środków inwestycyjnych, których jednak WODR nie ma na co wydać, przez co nie można robić remontów w wielu miejscowościach.

Wśród obecnych na spotkaniu gości wytworzyła się burzliwa dyskusja na temat problemów związanych z nowelizacją prawa łowieckiego. Domagali się odpowiedzi o gotowość WODR do zabezpieczenia działań w tym zakresie na terenie woj. Wielkopolskiego. Dyrektor Nowak zaznaczyła, że służby doradcze zostaną przeszkolone przez Lasy Państwowe w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Według Mariusza Tatki z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu trzeba najpierw znaleźć osoby, które będą mogły odpowiednio merytorycznie przeprowadzić szkolenia, żeby szkody nie zostały oszacowane w sposób niewłaściwy. Jego zdaniem największym problemem w przyszłości może być problem ze znalezieniem wykwalifikowanego doradcy, a nawet zupełnym brakiem doradców.

Dyskutowano również na temat ustawy Prawo Wodne i tym, co ona wniosła. Na jej mocy utworzono nową jednostkę zarządzania gospodarką wodną Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obecnie prawem właścicielskim do wszystkich wód dysponuje dyrektor generalny Zarządu Wód Polskich. Omówiono też zmiany, jakie nastąpiły w przypadku wydawania pozwoleń wodnoprawnych przez starostów. Obecnie wydawanie tych pozwoleń przeszło również do Wód Polskich.

Przy okazji, prezes Piotr Walkowski poruszył temat powołanych komisji klęskowych.

– Na terenie województwa wielkopolskiego komisje te będą działały w 80 procentach gmin –poinformował.

Prezes Walkowski odniósł się także do tematu szacowania szkód łowieckich.

– Ciągle nie ma nowelizacji nowej ustawy, dlatego wychodzę z prośbą do obecnych na spotkaniu delegatów i myśliwych, żebyśmy pomimo niedoinformowania prawnego, próbowali sobie z tym problemem poradzić w sposób bezpośredni do momentu przeszkolenia odpowiednich osób – zaapelował.

mm

Stanowiska V Walnego Zgromadzenia WIR obradującego w dniu 2 lipca br. w Dziekanowicach w sprawie:
konieczności podjęcia pilnych działań po wystąpieniu klęski suszy
projektu budżetu UE na lata 2021-2027
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 09:13