StoryEditor

Czym jest kredyt węglowy i jakie są kryteria jego przyznania?

Zrównoważone rolnictwo w Europie Środkowej i Wschodniej to temat konferencji zorganizowanej przez firmę eAgronom oraz South pole w dniu 13 lipca 2023 r. W czasie spotkania mogliśmy dowiedzieć się, jak wygląda proces rozwoju projektu węglowego. Czym są kredyty węglowe, jak je uzyskać i jak radzić sobie ze skutkami zmian klimatycznych?
13.07.2023., 11:07h
Firma eAgronom założona została w 2016 roku i pomaga rolnikom w przyjęciu zrównoważonych praktyk rolniczych, a także posiada oprogramowanie, które ułatwia zarządzanie gospodarstwem. South pole natomiast pomaga klientom radzić sobie ze skutkami zmian klimatycznych, jednocześnie ograniczając ryzyko i tworząc wartość na drodze do zrównoważonego rolnictwa.

Jaki był cel spotkania?

— Nasze rozwiązania to zachęcenie do działań opracowanych w ramach projektów dotyczących emisji co2, które zmniejszają i sekwestrują emisje dwutlenku węgla, stąd program węglowy — mówi Tatiana Boussange, Carbon Procts Lead.

Celem jest promowanie sekwestracji co2 w glebie i pomoc rolnikom w zmianie praktyk rolniczych takich jak:
 • ograniczenie uprawy roli,
 • brak uprawy roli,
 • sadzenie roślin okrywowych,
 • lepsze zarządzanie pozostałościami,
 • redukcja ilości wprowadzanego azotu,
 • stosowanie nawozów organicznych.
Projekt zlokalizowany jest obecnie w Estonii, Litwie, Łotwie oraz Polsce na powierzchni około 120 tysięcy hektarów, planowane jest rozszerzanie na inne państwa Europy Wschodniej.

Czym jest kredyt węglowy?

Kredyt węglowy to tona ekwiwalentu dwutlenku węgla, która nie została uwolniona do atmosfery, dzięki zrównoważonej działalności rolniczej. Sam proces rozwoju projektu węglowego dzieli się na dwie fazy.

Tatiana Boussange, Carbon Projects Lead eAgronom

Faza pierwsza: Rozwój i weryfikacja projektu:

 • rozpoczęcie projektu,
 • konsultacja z zainteresowanymi stronami,
 • weryfikacja przez stronę trzecią,
 • wpis w publiczny rejestr węglowy.
Faza druga: Monitorowanie i weryfikacja (powtarza się w każdym okresie monitorowania):

 • monitorowanie i raportowanie,
 • weryfikacja przez stronę trzecią,
 • wydawanie kredytów węglowych projektu,
 • komercjalizacja kredytów.

Szczegółowa struktura projektu

Kroki programu węglowego

Adam Mikołajczak, General Director for Central Europe eAgronom
 1. Konsultacja węglowa - potencjał gospodarstwa i agronomia.
 2. Podpisanie umowy węglowej.
 3. Zbieranie danych bazowych.
 4. Praktyka wdrażania i coroczne zbieranie danych.
 5. Coroczne generowanie kredytów węglowych.
 6. Płatność za kredyty. 

Kryteria kwalifikacji do programu węglowego

 • pola uprawne objęte projektem powinny należeć do tej samej klasy użytkowania gruntów przez ostatnie 10 lat (nie pochodziły z niedawnego przekształcania gruntów, np. wylesiania lub użytków zielonych w pola uprawne),
 • pola nie są wykorzystywane do wypasu zwierząt,
 • pola nie są zaliczane do trwałych użytków zielonych, torfowisk ani terenów podmokłych,
 • nie można wypalać biomasy,
 • nie uczestniczy w żadnym innym programie sekwestracji dwutlenku węgla lub emisji gazów cieplarnianych bez zgody eAgronom po przeprowadzonej wewnętrznej oceny zgodności.

Pomiar i weryfikacja

Monitorowanie:

 • zbieranie danych o polach,
 • rolnicy korzystający z oprogramowania eAgronom monitorują już teraz.
Raportowanie:

 • mamy obowiązek wykonywa raporty dla verra (jednostka certyfikująca wydająca kredyty),
 • dokumenty, które przekazujemy audytorom verra to raportowanie.
Weryfikacja:

 • potwierdzenie poprawności danych,
 • satelitarne wykrywanie upraw to „weryfikacja”.

Różne rodzaje oddziaływań: środowiskowy, społeczny i ekonomiczny

Środowisko:

 • bioróżnorodność: zwiększy rozwój mikroorganizmów i innych,
 • żywność: większa różnorodność produkowanej żywności,
 • zasoby wodne: lepsza retencja wody w gleby, mniejszy odpływ. Lepsza filtracja i jakość wody,
 • erozja: mniejsza erozja i lepsza jakość gleby.
Mylene Zambon, Project Manager South pole


Wpływ społeczny i ekonomiczny:

 • budowanie wiedzy i potencjału: zwiększona świadomość zrównoważonych praktyk rolniczych i rozwój lokalnych umiejętności poprzez szkolenia,
 • włączanie: otwarty program dla wszystkich rolników, bez względu na wiek, płeć czy lokalizację w kraju,
 • generowanie i dywersyfikacja dochodów: poprawa warunków życia i dobrobyt społeczności, zapewniając rolnikom dodatkowe źródła dochodu.
 • przyspieszenie przejścia: wspieranie i zachęcanie do przejścia sektora na zrównoważone praktyki rolnicze, które pomagają ograniczać zmiany klimatu,
 • zatrudnienie bezpośrednie i pośrednie: potencjalne bezpośrednie lub pośrednie zwiększenie zatrudnienia.
Podczas spotkania Mylene Zambon, omówiła zabezpieczenia zarówno społeczne, jak i środowiskowe. Mają one na celu wyznaczenie osiągalnego celu i lub niedopuszczenie do negatywnego wpływu. Ważna jest tutaj transparentność i przejrzystość informacji. Dokumentacja będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych on-line, to samo dotyczy samych kredytów węglowych, do których również będzie wgląd, do ilości dostępnych do sprzedaży, jak i ilości już sprzedanych.

Bernat Patrycja
Fot: Bernat Patrycja
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 06:55