Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Hodowcy dostaną pastuchy i siatki chroniące stada przed drapieżnikami

Obrazek

Rolnicy utrzymujący zwierzęta na pastwiskach, ale również właściciele stawów czy uli otrzymają wyposażenie gospodarstwa, które pomoże trzymać drapieżniki m.in. wilki, niedźwiedzie i rysie z dala od zwierząt. Problem rosnącej populacji wilków w kraju NFOŚiGW zamierza rozwiązać poprzez zakup sprzętu dla rolników.

Dorota Kolasińska16 grudnia 2021, 11:06

NFOŚiGW przygotował program ochrony dużych drapieżników przy równoczesnym bezpieczeństwie zwierząt gospodarskich dla woj. małopolskiego i śląskiego. Niektóre gatunki chronione wyrządzają straty w stadach zwierząt gospodarskich, a program ma pomóc w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych.

Pomoc dla śląskich hodowców

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wyda na to działanie 450 tys. zł (połowa to dotacja z NFOŚiGW) do listopada 2023 r. Pomoc będą mogły otrzymać gospodarstwa zlokalizowane w powiecie żywieckim, bielskim i cieszyńskim. Na tym obszarze znajdują się tereny chronione i parki krajobrazowe. Działanie będzie realizowane, ponieważ w latach 2018- 2019 w południowej części województwa śląskiego nasiliło się powstawanie szkód w hodowli zwierząt (owiec) spowodowane przez wilki. Na tym obszarze może to skutkować zmniejszeniem obszaru wypasu, co będzie niekorzystne dla ochrony i utrzymania tamtejszych łąk.

- Ochrona niedźwiedzia brunatnego, wilka i rysia w południowej części województwa śląskiego zostanie zrealizowana przede wszystkim poprzez zakup i rozdysponowanie hodowcom urządzeń służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed atakami tych zwierząt. Zaplanowano zakup zestawów do zabezpieczania zwierząt hodowlanych przed zwierzętami drapieżnymi m.in. fladr (linek z przywiązanymi kawałkami jaskrawych materiałów), tzw. pastuchów elektrycznych, kompletów do zabezpieczania pasiek przed niedźwiedziami, a także urządzeń do odstraszania drapieżników. Sprzęt będzie dystrybuowany przez 3 lata hodowcom wyrażającym chęć współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach przy zabezpieczaniu swoich hodowli przed drapieżnikami (ze szczególnym uwzględnieniem hodowców, u których zanotowano największe szkody wskutek ich ataków). Ponadto pracownicy RDOŚ będą brać czynny udział w akcji informacyjnej dotyczącej sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich, w tym sposobów użytkowania przekazanych urządzeń zabezpieczających i odstraszających – informuje NFOŚiGW.

Pomoc dla małopolskich hodowców

RDOŚ w Krakowie na podobne przedsięwzięcie wyda 500 tys. zł (połowa z NFOŚiGW). Na obszarze zlokalizowanym w Beskidzie Niskim, Beskidzie Sądeckim, Beskidzie Wyspowym, Tatrach, Podhalu, Pieninach również szkody wyrządzają te same gatunki chronione i dodatkowo bobry.

- Przede wszystkim planowane jest zabezpieczenie stad zwierząt hodowlanych (owiec, bydła, danieli) oraz gospodarstw pszczelarskich. W zakresie działań związanych z ograniczeniem szkód wyrządzanych przez bobry, zostaną one skoncentrowane na sadach, szkółkach leśnych oraz szkółkach drzewek i krzewów owocowych, użytkach rolnych, lasach i innych, zlokalizowanych na terenie całego województwa małopolskiego, a także na stawach hodowlanych zlokalizowanych w większości w zachodniej części województwa małopolskiego (gdzie szkody związane z działalnością bobrów są wyjątkowo duże i długotrwałe) – wymienia NFOŚiGW. Wydatki obejmą zakup siatki ogrodzeniowej i słupków metalowych oraz przekazanie tych materiałów osobom poszkodowanym w celu ochrony tych w.w. terenów uprawnych i hodowlanych.  

W celu przeciwdziałania przed szkodami powodowanym przez wilki i rysie planowany jest zakup i przekazanie potencjalnie zagrożonym rolnikom i hodowcom zestawów pastucha elektrycznego w celu wykonania półtrwałych ogrodzeń wokół zagród i pastwisk, w których trzymane są zwierzęta w okresie wypasu (zwłaszcza w okresie nocy, kiedy nasilają się ataki wilków i rysi). Z kolei aby skutecznie przeciwdziałać szkodom powodowanym przez niedźwiedzie, planowany jest zakup i przekazanie poszkodowanym zestawów pastucha elektrycznego również w celu wykonania półtrwałych lub trwałych płotków wokół pasiek, w których znajdują się ule oraz inny sprzęt do produkcji pszczelarskiej. Są one często niszczone przez niedźwiedzie.

Umowy z RDOŚ w Krakowie i Katowicach zostały zawarte, teraz czas na realizację. Rolnicy zgłaszajcie się do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska jeśli na w.w. terenie występują takie problemy.

oprac. dkol na podst. NFOŚiGW

fot. poglądowePicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)