StoryEditor

Hogan chwali Polskę i stawia ją za wzór

Phil Hogan, który niedawno odwiedził nasz kraj powiedział, że Polska jest wspaniałym przykładem dobrego wykorzystania pieniędzy unijnych. Tymi doświadczeniami powinniście dzielić się z innymi państwami – zachęcał unijny komisarz ds. rolnictwa.
21.09.2015., 20:09h

– Wspólna Polityka Rolna to dynamiczna i wciąż aktualna polityka, która ma bezpośredni wpływ na życie rolników i społeczności wiejskich w 28 krajach członkowskich i poza nimi – powiedział Phil Hogan, komisarz rolny UE, który przyjechał w ub. piątek do Międzyzdrojów na wyspie Wolin na zaproszenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
– Dziś dyskutujemy, jak zbudować zrównoważony rozwój wiejskiej społeczności. Ale WPR nie osiągnie tego celu samotnie. Musi pracować wespół ze strategiami poszczególnych krajów tak, jak jest to w przypadku innych programów unijnych, szczególnie w zakresie regionalnych założeń rozwoju. Polskie rolnictwo wyraźnie skorzystało na członkostwie w UE. Eksport wzrósł prawie pięciokrotnie na przełomie ostatnich dziesięciu lat i gospodarstwa praktycznie podwoiły swoją ekonomiczną wielkość od 2003 roku. To ma także pozytywny wpływ na gospodarkę na obszarach wiejskich. W tym sensie, Polska jest jednym z najbardziej dynamicznych nowych krajów UE, z podwójnym wzrostem wartości produkcji rolniczej od czasu akcesji – zaznaczył Hogan.
Zdaniem komisarza, polskie doświadczenie jest jednym z tych, od których nasi wschodni partnerzy mogą się uczyć. To dobry przykład, jak zintegrować politykę rozwoju wiejskiego i kierować inwestycje tak, aby osiągnąć sukces w restrukturyzacji i modernizacji. Poniżej najważniejsze punkty poruszone przez komisarza Hogana:

  • Naszym celem musi być wzmocnienie obszarów wiejskich, aby stały się otwarte na wyzwania i szanse, które stawia przed nimi XXI wiek: wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe;
  • Koniec kwotowania ukazał ważny aspekt w sektorze rolno-spożywczym, jaki chcemy zbudować w Europie. Jednak duża liczba sektorów włączając sektor mleczarski doświadczyła trudności w ostatnich miesiącach, wynikających z wielu czynników, włączając w to rosyjski zakaz na import produktów unijnych. W związku z tym ogłosiłem pakiet warty 500 mln euro, oferujący wsparcie dla rolników i stabilizujący rynek rolny. Rolnictwo musi dążyć do bycia bardziej produktywnym i bardziej wydajnym, jeśli chce być konkurencyjne w XXI w.;
  • Bogate zróżnicowanie produktów unijnych i ich wysoka wartość, a także nieskazitelna jakość pomogą wygenerować dalsze możliwości rozwoju na rynku światowym. W głównej mierze jakości należy upatrywać w pochodzeniu naszych produktów – kluczowej sprawie w kreowaniu i wspieraniu pracy na terenach wiejskich, z których pochodzą, dla rolników i małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze żywności i turystyki. Przykładami polskich produktów zarejestrowanych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia i Chronione Oznaczenie Geograficzne to: oscypek, miód wrzosowy, trójniak miód pitny, rogale św. Marcina. Ich sprzedaż na rynki pozakrajowe kreuje wysoką jakość pracy – ten kierunek dla innych produktów trzeba więc utrzymać! Pomoże w tym UE, bo promujemy nasze produkty bardziej niż kiedykolwiek;
  • Komisja Europejska podjęła mocne kroki poprzez więcej niż potrojenie Funduszu Promocji Rolno-spożywczej z 60 euro do 200 euro przez następne 4 lata. Wierzymy, że to zdecydowanie pomoże producentom i stowarzyszeniom w Polsce i poprzez UE znajdą nowe rynki zbytu dla ich produktów;
  • W przeszłości, wiejskie tereny i mieszkająca tam społeczność były nazbyt często zaniedbane pod względem infrastruktury i usług. To się zmienia, i to na lepsze. W drugim filarze WPR w obecnym okresie finansowania możemy się spodziewać w skali Europy następujących wyników: *więcej niż 150 tys. młodych rolników otrzyma wsparcie na uruchomienie własnych przedsiębiorstw; 7,2% komercyjnych gospodarstw otrzyma pomoc na restrukturyzację i modernizację; prawie 60 tys. innych wiejskich przedsiębiorców otrzyma pomoc na rozpoczęcie działalności, co wg szacunków wykreuje ok. 76 tys. nowych miejsc pracy; 5000 projektów polepszy infrastrukturę sieciową szerokopasmowego Internetu, co jest niezbędne dla przyszłości obszarów wiejskich; *wsparcie dla 2000 nowych grup producenckich; *oczekuje się, że blisko 20% wszystkich unijnych gospodarstw rolnych skorzysta z funduszy w celu poprawy różnorodności biologicznej; *3,3 mld euro zostanie zainwestowane w energię odnawialną.


Relacja ze spotkania z komisarzami UE na Wolinie (Mc Sharry, Fischler, Ciolos) – kliknij tutaj.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 04:59