StoryEditor

Ile KOWR zarobił na sprzedaży i dzierżawie gruntów?

Ile zarobił w zeszłym roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na sprzedaży i dzierżawie gruntów? To bardzo ważne pytanie gdyż rząd chce, aby KOWR pół miliarda złotych przeznaczył m.in. na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w związku z wojną w Ukrainie.  
03.06.2022., 11:06h

Z interpelacją „w sprawie wyników działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) w 2021 r.” zwrócili się do ministra rolnictwa posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej.

Pół miliarda na specjalne cele

Posłowie opozycji zauważyli, że 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych ZWRSP, na koniec 2021 r. KOWR ma wydać cyt.” …ok. 300 mln zł na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju w sytuacji zagrożenia związanego z trwającą wojną w Ukrainie; 100 mln zł na zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego; 100 mln zł na realizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ….”.

Wielkość sprzedaży w 2021 r.

Z informacji przedstawionej przez ministerstwo rolnictwa wynika, że KOWR w zeszłym roku sprzedał nieruchomości rolne ZWRSP o łącznej powierzchni 3 566 ha, co przyniosło dochód w wysokości 177 156 tys. zł. W przypadku nieruchomości nierolnych było to tylko 1 301,9 ha na kwotę 536 284 tys. zł. Z kolei na sprzedaży mienia KOWR zarobił 751 413 tys. zł.

Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych wyniosła 41 836 zł za 1 ha, a nierolnych 511 000 zł za 1 ha.

Wpływy ze sprzedaży

Łącznie wpływy ze sprzedaży gruntów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1 486 765 tys. zł, z tego:

  • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w latach poprzednich 726 432 tys. zł,
  • wpływy ze sprzedaży gruntów z umów zawartych w 2021 r. - 760 333 tys. zł.

Co z dzierżawami?

W całym 2021 r. KOWR wydzierżawił z ZWRSP 35,8 tys. ha (łącznie rolnych i nierolnych). W tym okresie odbyło się 5 379 przetargów na dzierżawę, w których zaoferowano powierzchnię 34 859 ha. Rozstrzygnięto 3 659 przetargów na powierzchnię 28 489 ha.

„W tym okresie skuteczność przetargów na dzierżawę nieruchomości ZWRSP, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w relacji do przetargów odbytych, wyniosła 68%. Skuteczność przetargów, mierzona powierzchnią rozstrzygniętych przetargów do powierzchni zaoferowanej do dzierżawy, wyniosła 82%. Z przedstawionych informacji wynika, że nie wszystkie oferowane grunty znalazły kandydatów na dzierżawców” – napisał w odpowiedzi na interpelację wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów ZWRSP w 2021 r. wyniosły 496 623 tys. zł. Z kolei wpływy z odpłatnego korzystania z mienia ZWRSP wyniosły 569 915 tys. zł.

Jaka wysokość czynszu?

Średni czynsz dzierżawny wyliczony w 2021 r. dla 3,8 tys. nowozawartych umów dzierżawy gruntów rolnych na powierzchnię 35,8 tys. ha, wyniósł 13,3 dt pszenicy za 1 ha. Średni czynsz dzierżawny wyliczony za grunty rolne (bez czynszu za budynki), według stanu na 31 grudnia 2021 r. dla wszystkich obowiązujących umów dzierżawy wyniósł 5,5 dt pszenicy za 1 ha.

Wskaźniki spłacalności należności bieżących z tytułu dzierżawy i sprzedaży nieruchomości w 2021 roku wyniosły:

  • wskaźnik spłacalności należności ogółem - 95,72%,
  • wskaźnik spłacalności z tytułu dzierżawy - 92,51%,
  • wskaźnik spłacalności z tytułu sprzedaży - 96,81%.

Nadwyżka środków finansowych ZWRSP za rok 2021 została ustalona w wysokości 594 955 tys. zł.

 

wk

fot. envatoelements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. lipiec 2024 04:26