Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

IRZPlus: ARiMR wprowadziła kolejne udogodnienia

Obrazek

ARiMR wprowadziła kolejne udogodnienia w portalu IRZPlus, które nie tylko usprawniają składanie elektronicznych zgłoszeń, ale i dają lepszy wgląd w dane o własnym stadzie.

Grzegorz Ignaczewski3 października 2019, 09:33

Portal IRZplus służący do zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich cieszy się coraz większą popularnością wśród hodowców. Jak wynika z danych ARiMR, najbardziej podatni na cyfrową rewolucję w IRZ są rolnicy z Wielkopolski.
– W niektórych powiatach nawet 70% dokumentów związanych z IRZ wpływa już drogą elektroniczną – wyjaśnia Jolanta Sobkowiak, kierownik Biura Rejestracji Zwierząt w Wielkopolskim OR ARiMR. W połowie lipca br. Agencja wprowadziła nowe funkcjonalności, które jeszcze bardziej mają usprawnić obsługę zgłoszeń, siedzib stad i zachęcić kolejnych użytkowników do korzystania z portalu.


Login dla pracownika

Jedną z nowych funkcji jest możliwość nadania uprawnień do portalu pracownikowi posiadacza zwierząt. To ukłon w stronę dużych gospodarstw, często z kilkoma siedzibami stad, gdzie zgłoszenia obsługuje zwykle kilka osób. Teraz każda z nich może otrzymać własny login i kod dostępu, umożliwiający składanie zgłoszeń i zapotrzebowań na rzecz siedziby stada, do której posiadacz zwierząt nadał mu uprawnienia. Aby nadać pracownikowi dostęp do portalu IRZPlus trzeba udać się z wnioskiem do biura powiatowego ARiMR. Cofnięcie dostępu może być już wykonane za pośrednictwem portalu. Pamiętać jednak trzeba, że za prawidłowość dokonywanych zgłoszeń – w tym ich terminowość odpowiada posiadacz zwierząt, a nie jego pracownik i ewentualne konsekwencje wynikające z nieprawidłowych zgłoszeń spadają na posiadacza, bez względu na to, kto popełnił błąd.


Nowe propozycje

Warto zauważyć, że tym razem rozbudowano także przydatną funkcję automatycznych propozycji zgłoszeń. Propozycje są pokazywane, gdy inne podmioty złożą przez portal IRZplus zgłoszenia dotyczące danej siedziby stada i zwierząt z niej lub do niej przybywających. Takie propozycje wymagają jedynie zaakceptowania, bez konieczności generowania nowego zgłoszenia.

Do tej pory możliwe było jedynie potwierdzenie kupna lub sprzedaży w zależności od tego, która strona transakcji złożyła pierwsze zgłoszenie przez portal. Teraz propozycje są generowane również w przypadkach, gdy zwierzęta pochodzące z gospodarstwa użytkownika portalu zostały ubite w rzeźni albo w przypadku padnięcia ich zwłoki zostały unieszkodliwione w zakładzie utylizacyjnym. Działa to tak, że sprzedając opasa do rzeźni, która również zgłasza zdarzenia za pomocą portalu IRZPlus, po złożeniu zgłoszenia uboju przez rzeźnię, rolnik sprzedający zwierzę automatycznie otrzymuje propozycję zgłoszenia sprzedaży do rzeźni, jeżeli jest ona poprawna, wystarczy tylko ją zaakceptować.


Korekty zgłoszeń

Wprowadzono również możliwość poprawienia dokumentu zgłoszenia cofniętego z ARiMR oraz złożenia korekty zgłoszenia zaproponowanej przez Agencję. Korekta zgłoszenia jest nowym rodzajem propozycji, którą ARiMR może wysłać użytkownikowi portalu w przypadku stwierdzenia błędów w zgłoszeniu (zarówno złożonym papierowo, jak i elektronicznie). Taka propozycja korekty będzie widoczna w zakładce „Propozycje” i wymaga jedynie zaakceptowania przez hodowcę.

Aby nie przegapić oczekujących na zaakceptowanie zgłoszeń czy korekt, warto skorzystać  z innego udogodnienia – usługi powiadamiania o nowych propozycjach zgłoszeń. Taką usługę można samemu aktywować w zakładce „Moje konto” i wówczas na podany adres e-mail będą przesyłane komunikaty o pojawiających się nowych propozycjach zgłoszeń i korekt w portalu IRZplus. To na pewno duże udogodnienie dla użytkowników, choć przydałaby się również możliwość otrzymywania powiadomień za pomocą SMS.


Zgłoszenie siedziby stada

Nową funkcją w portalu IRZPlus jest też możliwość rejestracji nowej siedziby stada. Teraz z poziomu swojego konta bez konieczności odwiedzania biura powiatowego Agencji można wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia i wysłać go do ARiMR, gdzie po weryfikacji danych zosta-nie wystawione zaświadczenie o nowej siedzibie stada, które ARiMR za pośrednictwem poczty prześle ho-dowcy.


Pobierz dane

Funkcją, na którą z niecierpliwością czekało wielu rolników, a pewnie jeszcze więcej doradców, jest możliwość pobierania danych zgromadzonych w systemie IRZ. Takie dane są bardzo przydatne, np. przy sporządzaniu wniosków o pomoc z PROW, czy też przy wyliczaniu obrotu stada na potrzeby programu azotanowego (do wyliczenia produkcji nawozów naturalnych). Można pobrać wydruk w formacie PDF lub plik csv (otwierany za pomocą np. programu Excel), przeglądanych w portalu danych siedzib stad, danych zwierząt, zdarzeń i złożonych zgłoszeń (wszystkich, a nie tylko tych złożonych elektronicznie). I tak możemy pobrać dane o zwierzętach przebywających w danej siedzibie stada w konkretnym dniu – np. na początku i na końcu roku (przy bydle będzie to numer identyfikacyjny każdej sztuki, data urodzenia, płeć itp.), listę zdarzeń zgłoszonych w wybranym okresie. Są to więc wszystkie dane potrzebne do sporządzenia obrotu stadem. To bardzo duże ułatwienie, ponieważ dotychczas po takie zestawienia za każdym razem trzeba było udać się do biura powiatowego Agencji.

Przydałaby się jeszcze możliwość wygenerowania pliku z danymi, który będzie można wczytać do przygotowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego aplikacji, pozwalającej na automatyczne sporządzanie obrotu stada na podstawie danych ARiMR na potrzeby sporządzania planów nawożenia azotem.


Czekamy na wersję mobilną

ARiMR oczekuje teraz na opinie rolników i propozycje kolejnych udoskonaleń. Naszym zdaniem, co potwierdzają również rolnicy, przydałaby się jeszcze wersja mobilna na smartfony, za pomocą których łatwiej jest zgłaszać wszystko na bieżąco „prosto z obory”. Dlatego z ciekawością czekamy na kolejne usprawnienia tego przydatnego narzędzia. giPicture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)