StoryEditor

Jaka pomoc dla rolników po nawałnicach?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało plan pomocy dla poszkodowanych w czasie nawałnic rolników. Na co mogą liczyć pokrzywdzeni? Dokąd składać wnioski?
21.08.2017., 13:08h
Członkowie grupy zadaniowej ds. monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie spotkali się w ubiegłym tygodniu, by omówić ostatnie katastrofalne w skutkach wydarzenia. 

Grupie przewodniczył szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Zebrani omówili straty i szkody, które dotknęły rolników tego lata. Przyczyniły się do tego głównie sierpniowe burze.

Jak podaje ministerstwo rolnictwa, wstępnie szacuje się, że:
  • w województwach wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim poszkodowanych zostało ponad 6,5 tysiąca gospodarstw rolnych;
  • szkody w uprawach obejmują około 32 tysięcy hektarów;
  • ucierpiało około 700 świń, 24 krów, 200 gęsi i 450 kilogramów ryb;
  • Inspekcja Weterynaryjna szacuje zniszczenia lub pogorszenie jakości mięs i wędlin na poziomie 51 tysięcy kilogramów.

Jaka pomoc z ministerstwa?

Jaki jest podział obowiązków w związku z usuwaniem szkód? 

Główny Lekarz Weterynarii współpracując z wojewódzkimi i powiatowymi lekarzami weterynarii ma prowadzić ciągły monitoring produkcji zwierzęcej i w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakładach ją produkujących i przetwarzających, czyli mięsnych i mleczarskich.

Odpowiednie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (Wielkopolski, Dolnośląski, Pomorski i Kujawsko-Pomorski) pomagają szacować straty. Szef resortu jako wsparcie poprosił o to samo Izby Rolnicze. Wystosował także pisma do wojewodów najbardziej poszkodowanych czterech województw, aby powołanie i prace komisji szacujących straty było szybsze.

Na co mogą liczyć rolnicy?

Gospodarze, którzy ucierpieli wskutek nawałnic, czy chodzi o uprawy, zwierzęta czy środki trwałe otrzymają nie tylko rekompensaty z tytułu ubezpieczeń.

Mogą także ubiegać się o kredyt obrotowy na preferencyjnych warunkach np. na zakup kwalifikowanego materiału siewnego, zwierząt, nawozów mineralnych, ŚOR, paliwa (na cele rolnicze), odbudowę lub remont budynków, które zostały uszkodzone lub zniszczone. Dotyczy to budynków inwentarskich, magazynów, składów, szklarni, tuneli foliowych czy innych służących produkcji rolnej.

Co więcej, kredyt można wykorzystać na remont lub zakup ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń.


Ponadto z udogodnieniami dla poszkodowanych rolników wystąpił KRUS. Na indywidualny wniosek rolnika istnieje możliwość odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na raty, oraz umorzenie w części lub całości bieżących składek.
Pracownicy odpowiednich oddziałów KRUS mają docierać do poszkodowanych informując ich o tych możliwościach.


Podobnie naprzeciw potrzebom poszkodowanych wychodzi ANR, a od 1 września KOWR. Złożenie wniosku do Prezesa, a od września Dyrektora Generalnego KOWR może skutkować odroczeniem lub rozłożeniem na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Można także wnioskować o umorzenie czynszu z tytułu umów dzierżawy.

Istnieje także możliwość, po złożeniu wniosku do urzędu gminy, o udzielenie ulgi w podatku rolnym.

Możliwości jest wiele, jednak nie wiadomo, jak poszczególne ośrodki i urzędy poradzą sobie z szacowaniem strat i obsługą wniosków. Pozostaje liczyć na sprawne działania, by ci, którzy ucierpieli najbardziej, mogli stanąć na nogi jak najszybciej.        al

CZYTAJ TAKŻE:

Bydło uratowane spod gruzów!

Sierpień poz znakiem nawałnic - tragiczne statystyki!

Druzgocące tornado nad Wielkopolską i Kujawami
Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 04:40