Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jaka stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 roku? Jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów!

Obrazek

1 miliard 180 milionów złotych trafi w przyszłym roku do rolników z tytułu zwrotu części akcyzy zawartej w paliwie użytym do produkcji rolnej. Stawka zwrotu podobnie jak rok temu została ustalona na 1 zł na 1 litr oleju napędowego.

wk17 listopada 2020, 13:18

Do konsultacji społecznych trafił dzisiaj projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. Podobnie jak rok temu zwrot podatku akcyzowego będzie ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu przez rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła posiadanego przez rolnika w 2020 roku. 

Kwota zwrotu podatku ustalana będzie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Z kolei limit ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
    liczby 30 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła


Resort rolnictwa przewiduje, że w 2021 r. powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2021 r. o zwrot podatku akcyzowego nie powinna przekroczyć 10,4 mln ha użytków rolnych oraz ok. 4 mln DJP bydła. Biorąc pod uwagę ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 r. kwotę 1 mld 180 mln zł, w projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,00 zł. Z kwoty 1 mld 180 mln zł część pieniędzy (23,1 mln zł) trafi do jednostki samorządu terytorialnego tytułem pokrycia kosztów realizacji programu paliwa rolniczego. Powyższa pomoc ma trafić do 1,4 mln gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych.

- Projektowane rozporządzenie powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych przez obniżenie kosztów produkcji rolnej oraz wzrost konkurencyjności polskich produktów na wspólnym rynku unijnym, a tym samym zabezpieczyć przed zmniejszeniem liczby miejsc pracy w  gospodarstwach rolnych – napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)