StoryEditor

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2024 r. - jest nowy wzór wniosku (POBIERZ)

Od tego roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Jaka jest jego stawka do 1 litra paliwa i jak policzyć ile maksymalnie możesz otrzymać zwrotu?
06.02.2024., 08:26h

Od 2024 roku obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi w 2024 r. 1,46 zł/1 litr oleju napędowego.

Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie?

Rolnicy muszą złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych aby odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Należy również do wniosku załączyć faktury VAT lub ich kopie.

Kiedy złożyć wniosek o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze?

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Jakie są limity zwrotu podatku akcyzowego?

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  • 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 5,84 zł * średnia roczna liczba świń
  • 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Kiedy rolnik otrzyma pieniądze za zwrot podatku?

Pieniądze za wnioski złożone w obu wskazanych terminach (luty i sierpień) rolnik otrzyma w następującym przedziale czasowym:

  • 1 – 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Zwrot podatku można otrzymać w gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Środki na ten cel urzędy miast i gmin otrzymują z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody.

Gdzie sprawdzić liczbę średnią liczbę DJP?

Posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU

 

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 10:56