StoryEditor

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: jakie stawki w 2024? [POBIERZ WNIOSEK]

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rozliczany jest w dwóch terminach, a więc już niedługo rolnicy będą mogli ubiegać się o zwrot akcyzy. Jakie stawki zwrotu obowiązują w 2024 roku?
29.01.2024., 10:32h

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 r. 

Zbliża się termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Zgodnie z rozporządzeniem rządu w 2024 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosi 1,46 zł.

Zobacz także: Dopłaty bezpośrednie, grunty z KOWR i normy GAEC w 2024 roku. Tych zmian rolnik nie może przegapić!

Natomiast tu warto przypomnieć, że 30 listopada ówczesna minister rolnictwa Anna Gembicka wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem możliwość zastosowania stawki dopłaty do paliwa rolniczego na poziomie 2 zł w 2024 r. Takie rozwiązanie funkcjonowało w II półroczu 2023 r., ale na razie nie ma zgody KE.

Jak ustalany jest limit zwrotu podatku akcyzowego?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu akcyzy jest ustalana jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

  • liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku (110 x 1,46 = 160,60 zł, czyli 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (5,84 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP)
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (58,40 zł x DJP).

image

Stawka zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2024 roku

Pobierz wniosek o zwrot akcyzy

Od tego roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy. Można go pobrać tu: WZÓR WNIOSKU O ZWROT AKCYZY. 

UWAGA! Wniosek został określony rozporządzeniem, które czeka na podpis ministra rolnictwa i jeszcze nie ukazało się w Dzienniku Ustaw. Poinformujemy Was, gdy te formalności zostaną dopełnione.

W nowym wzorze wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostało dodane pole do podania informacji o średniej rocznej liczbie świń oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Rolnik, który posiada zwierzęta będzie musiał podać we wniosku o zwrot akcyzy informację o średniej rocznej liczbie świń oraz o średniej rocznej liczbie DJP owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z ARiMR dokumentu.

Żeby uzyskać ten dokument, musi złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie. Informację o DJP posiadanych zwierząt należy dostarczyć w I terminie składania wniosku. 

Kiedy złożyć wniosek o zwrot akcyzy i kiedy rolnik otrzyma zwrot?

Zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej rozliczany jest dwa razy w roku: w lutym i w sierpniu:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnik otrzyma:

  • 2-30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Źródło: Tygodnik-rolniczy.pl

Fot: Canva

Tygodnik Poradnik Rolniczy
Autor Artykułu:Tygodnik Poradnik Rolniczy
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 11:12