StoryEditor

Jest odpowiedź na postulaty związkowców. Rolnicy utrzymują pogotowie strajkowe

Mimo chęci ze strony związkowców oraz rządu nie ma porozumienia w sprawie rozwiązania kryzysu na krajowym rynku zbóż. - Ustalenia przełożą się na programy i przepisy – zapewniał po wtorkowym spotkaniu rzecznik rządu Piotr Muller. Związkowcy złożyli swoje postulaty także na piśmie. Wicepremier Kowalczyk na nie odpowiedział, ale to nie przekonało rolników, którzy utrzymali pogotowie strajkowe. Oto dlaczego.
12.01.2023., 14:01h

Rolnicze postulaty

Podczas wtorkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami NSZZ RI „Solidarność”, OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” i Związku Zawodowego „Korona” związkowcy skierowali do obu Panów następujące postulaty:

- wprowadzenie kaucji (cła) na zboże wjeżdżające do Polski

- utworzenie korytarzy drogowych dla zbóż do portu lub granic krajów trzecich, a w przypadku takich możliwości stworzenie systemu konwojów tranzytowych (monitoring pojazdów GPS do miejsca docelowego).

- rozszerzenie kompetencji IJHARS umożliwiające kontrolowanie punktów skupu zbóż i innych podmiotów skupujących płody rolne.

- natychmiastowe uruchomienie skupu interwencyjnego przez KGS zbóż, kukurydzy i rzepaku po średniej, rocznej cenie GUS

Rolnicy postulowali także ochronę gospodarstw rodzinnych poprzez:

- zawieszenie na najbliższy okres wdrażania tzw. Zielonego Ładu ze wszystkimi jego konsekwencjami celem wyrównania szans i konkurencyjności polskiego rolnictwa,

- wprowadzenie klauzuli ochronnej przez KE na podstawie rozporządzenia UE 870/2022,

- wprowadzenie programu oddłużeniowego dla rolników, którzy nie z ich winy popadli w zadłużenie gdyż obecne programy są niewystarczające,

- wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego dla oszukanych rolników.

Związkowcy chcą także utrzymania opłacalności produkcji rolniczej poprzez:

- wprowadzenie paliwa rolniczego na wzór krajów UE,

- obniżenie cen nawozów azotowych do poziomu ok. 2500 zł,

- wprowadzenie wakacji kredytowych obniżenie oprocentowania kredytów rolniczych oraz wprowadzenie kredytów niskooprocentowanych maksymalnie 2% (na przykładzie kredytów mieszkaniowych) na bezpośrednią produkcję rolną.

- zmniejszenie poziomu cen energii dla gospodarstw rolnych oraz (małych średnich) zakładów przetwórczych.


Związkowcy wydają komunikat i podtrzymują pogotowie strajkowe

Dwa dni po spotkaniu z szefami rządu NSZZ RI Solidarność wraz z innymi Związkami wydała komunikat, w którym poinformowała, że otrzymała od wicepremiera Kowalczyka odpowiedzi na swoje postulaty i w związku z ich treścią podtrzymuje pogotowie strajkowe.

- W związku z otrzymanym pismem w imieniu pogotowia strajkowego rolników, uprzejmie informujemy, że podtrzymujemy utworzone pogotowie strajkowe. W dalszym ciągu będziemy  prowadzić trójstronny dialog z Premierem i MRiRW w celu osiągnięcia szerszych zmian i regulacji w dziedzinie gospodarki rolnej naszego kraju oraz będziemy monitorować terminy i postępy realizacji poszczególnych postulatów - czytamy w komunikacie.

Związkowcy dodają, że sytuacja rolników w wielu obszarach omawianych podczas spotkania tj. sytuacji na rynku zbóż, nawozów czy produkcji trzody chlewnej wymaga pilnej interwencji Państwa. Podobnie w przypadku kwestii zadłużenia rolników.

- Przygotowana ustawa oddłużeniowa w praktyce nie funkcjonuje a rosnące koszty zaciągniętych przez rolników kredytów w wielu przypadkach doprowadzają gospodarstwa do ruiny. W tym obszarze potrzeba mądrych, skutecznych i pilnych działań. To od tego zależy czy polskie gospodarstwa rolne przetrwają. Mimo zapewnień o działaniach i zrozumieniu naszych problemów, nie zapominamy w jak trudnej sytuacji znajdują się obecnie polskie gospodarstwa rolne. W związku z powyższym, w dalszym ciągu będziemy zdecydowanie naciskać na rząd, proponować rozwiązania a w przypadku braku dialogu i kompromisu będziemy manifestować nasze niezadowolenie wychodząc na ulice i obierając inne formy protestu. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Ale w wymiarze gospodarczym, wojna o bezpieczeństwo żywnościowe toczy się także teraz w Polsce- to walka o utrzymanie polskich gospodarstw rolnych - pisze w zakończeniu komunikatu Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”
 

Co wicepremier Kowalczyk odpisał rolniczym związkowcom?


Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zgodnie z obietnicą złożoną na spotkaniu ze związkowcami przysłał odpowiedzi na ich postulaty na piśmie. Są one następujące:


Postulat rolników: Wstrzymanie niekontrolowanego napływu zbóż do Polski z Ukrainy

Odpowiedź ministra Kowalczyka: Zboże z Ukrainy jest ewidencjonowane i kontrolowane. Do Polski z Ukrainy napływa jedynie zboże: nasienne kontrolowane przez PIORIN, paszowe - przez Inspekcję Weterynaryjną oraz konsumpcyjne - przez IJHARS. W porozumieniu z Rządem Ukrainy został zastopowany niekontrolowany napływ tzw. zboża technicznego. Obecnie nie ma już takiej kategorii jak zboże techniczne. Wzmocnione zostaną kontrole jakości napływającego zboża, w tym zawartości pozostałości pestycydów. W tym celu zostały zakupione specjalistyczne urządzenia - chromatografy.

Wystosowałem do Komisji Europejskiej pismo w sprawie zakończenia derogacji na transport zboża z Ukrainy na terytorium Unii Europejskiej. Taki wniosek zostanie przedstawiony na najbliższej Radzie Ministrów ds. Rolnictwa UE, która odbędzie się 30 stycznia br. O poparcie tego wniosku zwróciłem się do Ministrów Rolnictwa: Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Ze stroną ukraińską prowadzone są rozmowy o wprowadzeniu deklaracji przewozowej dla zbóż z określeniem końcowego odbiorcy transportu. Zostanie przeanalizowana propozycja utworzenia terminala zbożowego w Świnoujściu w celu udrożnienia eksportu.
 
Postulat rolników:  Utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej.

Odpowiedź ministra Kowalczyka:  Analizowane są możliwości zastosowania specjalnego znakowania paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej, a obecnie zostanie zwiększony zwrot części akcyzy do 1,20 zł/litr. Ponadto Rząd wystąpi z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększoną dotację do paliwa rolniczego (ponad akcyzę) w kwocie do 2,50 zł./1 litr jako rekompensatę za wzrost cen. Problem jest wywołany przez napaść Rosji na Ukrainę i zastosowanie przez agresora szantażu gazowego. Są prowadzone prace nad systemem wsparcia, który wpłynąłby na obniżenie kosztów produkcji nawozów. W tej sprawie są prowadzone rozmowy z przedstawicielami zakładów azotowych. W sprawie wakacji kredytowych dla rolników niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej na traktowanie gospodarstw rolnych tak jak gospodarstw domowych. Wówczas byłyby możliwe mechanizmy dotyczące tych drugich. O taką zgodę do Komisji Europejskiej wystąpili: Premier Mateusz Morawiecki i Wicepremier Henryk Kowalczyk.

W zakresie opłacalności produkcji rolnej istotne jest także dalsze, aktywne poszukiwanie rynków zbytu poza Unia Europejską poprzez działania dyplomatyczne i obecność na międzynarodowych targach i wystawach, szczególnie w krajach Dalekiego Wschodu. Kolejne działania dotyczą rozszerzenia możliwości oddziaływania na rynkach przez Krajową Grupę Spożywczą. W tym zakresie chodzi o rozszerzenie m.in. możliwości handlu nawozami, zbożem i odbudowę lokalnego przetwórstwa, jak chociażby w przypadku zakładu produkcji granulatu chmielowego.

Co do Funduszu Gwarancji Rolnych odpowiedni projekt ustawy został już przygotowany i w najbliższym czasie powinien trafić do konsultacji społecznych. Realnym terminem wejścia w życia tej ustawy jest przełom kwietnia i maja br. Sytuacja na rynku trzody chlewnej jest wyjątkowo trudna i dlatego będą kontynuowane programy wsparcia producentów świń.

Postulat rolników:   Obrona rolników z Piotrkowa Trybunalskiego

Odpowiedź ministra Kowalczyka:  Wspólnie ze związkami zawodowymi i organizacjami rolniczymi złożę stosowne pismo do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w przedmiotowej sprawie.

Trwa wymiana pism, ale trwają także przygotowania do rolniczych protestów. We wtorek 17. stycznia jeden odbędzie się w Osieku k. Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie), a drugi w Chełmie (woj. lubelskie). 

oprac. bcz
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 15:09