Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jest projekt ustawy z większym zwrotem akcyzy paliwowej!

Obrazek

Zgodnie z obietnicami ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt ustawy, który gwarantuje rolnikom większy zwrot akcyzy paliwowej.  Coroczne wydatki państwa na ten cel wyniosą od przyszłego roku ponad 1,6 mld zł.

wk14 sierpnia 2018, 10:44
Projekt ustawy, który został właśnie przesłany do konsultacji został bardzo mocno i szczegółowo uzasadniony. – Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku – napisano w uzasadnieniu ustawy.

Zdaniem resortu rolnictwa w ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych jakie uzyskują rolnicy ze sprzedaży powodują, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Tymczasem z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w ogólnych kosztach produkcji rolnej.

Nowoczesne rolnictwo potrzebuje energii

Ocenia się, że ma to związek z nowymi technologiami produkcji, często z większa intensywnością produkcji oraz dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych przez rolników. Większa liczba zabiegów ochronnych i specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego  sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa.  Szczególnie intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej wymaga zastosowania nowoczesnych technologii.

Wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej również przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń. Natomiast w przypadku krów mlecznych w dawce żywieniowej bardzo duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne (kiszonki i sianokiszonki). Taka technologia żywnie krów ma również bezpośrednie przełożenie na zużycie paliwa.

Zgodnie z danymi przesłanymi przez instytutu badawcze średnie zużycie oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych wynosi między 82-138 litrów. Z kolei średnie zużycie ON wykorzystywanego do prac związanych z chowem lub hodowlą bydła na 1 DJP wynosi od 30 do 105 litrów. Dlatego w projekcie ustawy przyjęto zużycie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na poziomie 100 litrów oraz 30 litrów na DJP.

Większy limit

W projekcie ustawy zaproponowano również aby kwota zwrotu podatku ustalana była jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika na podstawie faktur i stawki zwrotu akcyzy określonej na 1 litr oleju napędowego. Kwota zwrotu będzie przysługiwała rolnikowi w ramach rocznego limitu ustalanego dla użytków zielonych i DJP posiadanego w gospodarstwie bydła.

W przypadku rocznego limitu dla użytków rolnych limit zwiększa się z 86 do 100 litrów na hektar.

Określono także limit zużycia w przypadku chowu i hodowli bydła. W tym przypadku limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu akcyzy na 1 litr ON oraz liczby 30 stanowiącej zużycie ON oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika.

Rekordowe wydatki

W ustawie budżetowej na 2018 r. na zwrot akcyzy używanej w paliwie rolniczy zaplanowano kwotę 860 mln zł. Po wprowadzeniu zmian, które przewiduje ustawa wydatki te wzrosną do ponad 1,6 mld zł. Skutki finansowe zostały oparte na wyliczeniach własnych resortu. Uwzględniają stawkę zwrotu akcyzy na poziomie 1 zł/l, powierzchnię gruntów ok. 14,2 mln ha oraz pogłowie bydła na poziomie 5,9 mln sztuk.         wk  
Fot. Czekała


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)