Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

KPS: dobrostan zwierząt priorytetem – jak ma wyglądać walka z antybiotykami?

Obrazek

„Tak mało jak to konieczne” – taką zasadę stosowania antybiotyków wpisano w krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej. Dla hodowców nowe zasady oznaczają kary za ich nieprawidłowe stosowanie oraz obowiązkowe prowadzenie elektronicznej książki zdrowia zwierząt. Polski cel redukcyjny to zmniejszenie zużycia antybiotyków o 10% do 2030 roku.

wk29 lipca 2022, 12:19

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie gatunki zwierząt zostaną objęte działaniem „Dobrostan zwierząt”,
  • Jakie działania rząd planuje wprowadzić, aby obniżyć zużycie antybiotyków w kraju,
  • Za co będą grozić hodowcom zwierząt gospodarskich kary finansowe,
  • Co będzie rejestrować obowiązkowa elektroniczna książka zdrowia zwierząt, która zostanie oddana do użytku w 2024 roku.

Dobrostan zwierząt – priorytet EZŁ

W krajowym Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej zostały wpisane kwestie związane z narastającym zjawiskiem antybiotykoodporności i określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie (EZŁ) ambicjami co do ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Redukcja stosowania antybiotyków w produkcji zwierząt gospodarskich będzie się odbywała wg zasady „tak mało jak to konieczne”. W strategii „Od pola do stołu”, będącej elementem EZŁ wyznaczono ambitne cele m. in. w zakresie poprawy dobrostanu zwierząt i ograniczenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. 

– Kwestia dobrostanu zwierząt staje się ważnym zagadnieniem w Polsce, zarówno ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów co do konieczności utrzymywania zwierząt we właściwych warunkach ale także z uwagi na potrzebę prowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Chów przewyższający minimalne, i określone w przepisach wymogi, bardzo często jest związany z wyższymi kosztami produkcji, w tym z nakładami pracy. Spowodowane to jest głównie niższą obsadą w budynkach inwentarskich, które przy takich samych parametrach wielkości fizycznej budynku oznaczają mniejszą wydajność – czytamy w polskim Planie Strategicznym WPR.

Dobrostan zwierząt metodą na ograniczenie stosowania antybiotyków

W Planie Strategicznym kontynuowane będą płatności w ramach dobrostanu zwierząt. W porównaniu do PROW 2014-2020 wsparcie zostało rozszerzone o nowe gatunki/grupy zwierząt. Takie działanie może zachęcić rolników do stosowania rozwiązań wykraczających ponad obowiązujące standardy w zakresie dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki. Wsparcie rekompensuje dodatkowe koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem.

Interwencja obejmuje świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie i kozy. Dzięki wyższym standardom w chowie i hodowli zwierząt spodziewać się można ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt.

Dobrostan zwierząt wspierany będzie także poprzez interwencje inwestycyjne w II filarze.

Jakie zmiany w przepisach? Uwaga na kary!

Aby osiągnąć cel jakim jest obniżenie zużycia antybiotyków rząd planuje szereg działań. I tak hodowcy muszą się liczyć z wprowadzeniem nowego systemu kar finansowych nakładanych na gospodarstwo, których nieuchronność oraz wysokość będzie miała wpływ na ograniczenie stosowania antybiotyków

– Analogicznie jak w przypadku wprowadzenia zakazu stosowania niedopuszczonych w żywieniu zwierząt białek zwierzęcych jako paszy, od roku 2013, po wprowadzeniu odpowiednio wysokich kar administracyjnych, już od pierwszego roku wdrożenia przepisów obserwowano znaczne ograniczenie stosowania pasz wyprodukowanych na bazie niedopuszczonych w żywieniu zwierząt białek zwierzęcych. 
Prace wdrażające przepisy do prawa krajowego są już na ukończeniu – czytamy w Planie Strategicznym WPR.

Kary będą dotyczyły rutynowego i profilaktycznego stosowania antybiotyków bez uzasadnienia, zastępowania nimi niewłaściwej higieny i niewłaściwej hodowli lub stosowanie ich w celu wspierania wzrostu lub zwiększania wydajności.

Elektroniczna książka zdrowia zwierząt – stosowanie antybiotyku będzie wymagać uzasadnienia

MRiRW planuje także wprowadzenie rozwiązań cyfrowych w postaci elektronicznej książka zdrowia zwierząt (eKZL), w której będą rejestrowane wszystkie zastosowane zabiegi weterynaryjne w danym stadzie, w tym podawanie leków. Dane do digitalnego rejestru będzie wprowadzał lekarz weterynarii natomiast potwierdzać je będzie w systemie rolnik utrzymujący zwierzęta gospodarskie, u którego odbyła się wizyta lekarza weterynarii. Zastosowanie antybiotyku każdorazowo będzie wymagać uzasadnienia zastosowania przez lekarza.

Zgodnie z danymi Inspekcji Weterynaryjnej funkcjonuje ok. 700 tys. gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Planuje się, że wszyscy producenci, którzy są zobowiązani do korzystania z usług weterynaryjnych zostaną włączeni do rejestru (100%). Poprawi to przejrzystość prowadzonych działań lekarzy weterynarii w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę zwierząt, a także umożliwi utworzenie bazy danych o rzeczywistym poziomie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (obecne dane opierają się na liczbach sprzedanych przez hurtownie preparatów, a nie na rejestrze faktycznego podania leku zwierzętom). 

Wpisy do rejestru będą widoczne dla Inspekcji Weterynaryjnej prowadzącej kontrolę na każdym etapie nadzoru. Elektroniczna książka leczenia zwierząt będzie oddana do użytku w 2024 r.

Będą szkolenia dla rolników

Cel związany z ograniczaniem stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji zwierzęcej osiągany będzie także dzięki prowadzeniu na szeroką skalę obowiązkowych szkoleń dla rolników z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Tym samym realizacja ekoschematu - Dobrostan zwierząt przyczyni się nie tylko do poprawy warunków utrzymania zwierząt, ale również powinna przyczynić się do podnoszenia świadomości rolników w zakresie zdrowia zwierząt i metod ograniczenia stosowania antybiotyków.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)