Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Krajowy Plan Odbudowy - ile środków na rolnictwo?

Obrazek

Zakończył się cykl konsultacji społecznych nad Krajowym Planie Odbudowy. Na poprawę warunków życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie sektora rolno-spożywczego zostanie przeznaczonych prawie 4,7 mld euro.

wk6 kwietnia 2021, 12:42

Celem Krajowego Planu Odbudowy jest odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią, ale również jej wzmocnienie na ewentualne, kolejne kryzysy. W jego ramach Polska ma otrzymać 23,9 mld euro bezzwrotnych grantów i 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.


Koniec konsultacji - ile dla rolników?

Projekt polskiego KPO, którego konsultacje właśnie się zakończyły opisuje inwestycje i reformy proponowane do sfinansowania wyłącznie z części grantowej.

- Ze wspomnianej puli środków 23,9 mld euro zaprojektowanej w KPO co najmniej 20% (4,67 mld euro) może być przeznaczone na szereg działań poprawiających warunki życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie sektora rolno-spożywczego – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez MRiRW na interpelację dotyczącą KPO autorstwa Doroty Niedzieli i Kazimierza Plocke z Koalicji Obywatelskiej.

Jeśli projekt KPO zyska akceptację społeczną oraz uzyska poparcie Komisji Europejskiej oraz Rady UE to z tych środków będzie możliwe m.in. sfinansowanie inwestycji w zakresie:

 • infrastruktury Internetu i cyfryzacji szkół,
 • termomodernizacji budynków na wsi,
 • niskoemisyjnych autobusów,
 • rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i wsparcia przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • przedsięwzięć związanych z gospodarką wodnościekową,
 • wsparcie rolnictwa na obszarach górskich,
 • powstawania i modernizacji nowoczesnych laboratoriów,
 • tworzeniu e-usług w rolnictwie.

MRiRW zgłosiło Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej do projektu Krajowego Planu Odbudowy blisko 30 projektów, inwestycji lub wiązek projektów związanych z odbudową sektora rolno-spożywczego oraz wzmocnieniem rozwoju obszarów wiejskich.


Unijne priorytety

Środki z KPO mają być przeznaczone na realizację sześciu filarów europejskiej polityki:

 • zielona transformacja,
 • cyfrowa transformacja,
 • inteligentny i zrównoważony wzrost gospodarczy,
 • spójność społeczna i terytorialna,
 • opieka zdrowotna,
 • polityki na rzecz następnego pokolenia, dzieci i młodzieży.

Założono, że 37% wydatków z KPO ma być przeznaczonych na rzecz neutralności klimatycznej, a 20% wydatków na transformację cyfrową gospodarki.

- Uwzględniając powyższe podstawy prawne MRiRW proponuje ująć w KPO w obszarze „środowisko” m.in. inwestycje w zielone technologie i gospodarkę o obiegu zamkniętym w podmiotach przetwórstwa rolno-spożywczego inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków na wsi oraz inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Poza tym obszarem MRiRW proponuje jako priorytetowe inwestycje w krótkie łańcuchy dostaw, budowanie odporności i innowacyjności sektora oraz inwestycje z zakresu transformacji cyfrowej – napisała w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. wk



Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)