Łatwiejszy handel polskimi ziemniakami

Łatwiejszy handel polskimi ziemniakami

Wieloletnie starania profesjonalnych, krajowych producentów ziemniaka, dotyczące ograniczania występowanie bakterii Cms w naszym kraju, sprawcy bakteriozy pierścieniowej – mającej status choroby kwarantannowej – przynoszą konkretne rezultaty.

r e k l a m a

MRiRW wystąpiło z inicjatywą wprowadzenia zmian dotychczasowych zasad wysyłki ziemniaków z Polski na rynki innych państw członkowskich UE. W wyniku przeprowadzonych negocjacji na forum unijnym uzyskano aprobatę ws. uproszczeń dotychczasowych zasad wysyłki polskich ziemniaków do krajów unijnych. Są one zawarte w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 27. kwietnia 2017 r. i obejmują, m.in.

  • możliwość wysyłania bulw ziemniaków bez konieczności ich badania, jeżeli pochodzą one z gospodarstwa uznanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa za miejsce produkcji wolne od bakterii Cms
  • w przypadku wysyłki ziemniaków do innych państw członkowskich na dotychczasowych zasadach, pobieranie do badań na obecność bakterii Cms prób wielkości 200 szt. bulw, a nie jak do tej pory 400 szt. z każdych 25 t. Zasada ta o połowę ograniczy koszt badań;
  • odstąpienie od obowiązku plombowania środka transportu, którym wysyłane są z Polski ziemniaki.

Gospodarstwa, które obecnie spełniają wymogi miejsca produkcji wolnego od bakterii Cms powinny ubiegać się o oficjalne uzyskanie takiego statusu. Dokument ten usprawni i uprości dalszą procedurę obrotu ziemniakami przez rolników, nie tylko na rynkach krajowych.
Źródło: MRiRW
(bie)

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii