StoryEditor

Lekarze weterynarii bez wynagrodzeń

Lekarze weterynarii alarmują, że od kilku miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń za wykonaną pracę. List w tej sprawie z prośbą o interwencję został wysłany do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Zwrócono w nim uwagę, że przedłużanie tej sytuacji może grozić odstąpieniem od pracy przez wyznaczonych lekarzy weterynarii. 
10.11.2021., 14:11h

O sprawie poinformowała Krajowa Izba lekarsko-Weterynaryjna, do której dotarły liczne sygnały z terenu kilku województw od urzędowych lekarzy weterynarii realizujących zadania z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii, którzy od kilku miesięcy nie otrzymują należnych wynagrodzeń. Chodzi o czynności związane z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Prośba o interwencję

"Wyznaczeni lekarze weterynarii wykonując te czynności realizują, co chciałbym podkreślić, zadania administracji rządowej, czyli zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej). Należy również podkreślić, że przepisy prawa przewidują dla lekarzy weterynarii wynagrodzenie z tytułu wykonania tych czynności. Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przekazanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia za wspomniane czynności urzędowe wykonane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii – napisał Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej w liście do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

Lekarze odstąpią od pracy?

Samorząd lekarsko – weterynaryjny zwrócił także uwagę, że dla wielu lekarzy weterynarii wykonujących wspomniane czynności urzędowe jest to jedyne źródło utrzymania. Brak wypłat przez kilka miesięcy powoduje, że sytuacja finansowa niektórych z tych lekarzy staje się dramatyczna i może spowodować odstąpienie od ich wykonywania i podjęcie pracy w innym, stabilniejszym sektorze weterynarii.        

Powtórka z rozrywki      

To nie pierwsza taka sytuacja, w której zatory finansowe powodują protesty lekarzy weterynarii. W grudniu zeszłego roku informowaliśmy o zaległościach przekraczających 3 mln zł

wk
fot. archiwum


Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 16:49