Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.plZaloguj
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Lubelskie: Zwierzyna pod kontrolą

Obrazek

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zadecydowało o wystąpieniu do starostów Lubelszczyzny o warunkowe zawieranie umów z kołami łowieckimi na dzierżawy obwodów łowieckich jedynie na jeden rok.

Andrzej Sawa11 kwietnia 2017, 07:08

Stanowisko to wynika, z faktu braku do chwili obecnej pełnych i jednoznacznych informacji o zrealizowaniu przez poszczególne koła łowieckie planów odstrzałów zwierzyny łownej.
Do biura LIR zgłasza się wielu rolników, którzy skarżą się na arogancję kół łowieckich i ich członków w zakresie zgłaszania i szacowania szkód łowieckich, niewłaściwe traktowanie rolników, wykorzystywanie ich nieznajomości prawa przez myśliwych.

Zdaniem LIR szacowaniem szkód powinny zajmować się niezależne komisje, izby rolnicze powinny mieć wpływ na ustalanie rocznego i wieloletniego planu odstrzału oraz przedłużanie dzierżaw obwodów łowieckich. Delegaci są zdania, że należy wprowadzić przepisy, które umożliwią rozwiązanie umowy dzierżawy w przypadku, gdy koło nie współpracuje z rolnikami przy zabezpieczaniu upraw, szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań. Dostrzegają też zbyt małą ilość miejscowych myśliwych w poszczególnych obwodach, znających lokalne realia, którym szczególnie zależeć będzie na dobrych relacjach pomiędzy kołem a rolnikami.

Samorządowcy podkreślają, że w trybie pilnym należy opracować rozporządzenia robocze jasno określające kompetencje jednostek odpowiedzialnych za szacowanie szkód łowieckich, w budżecie kraju trzeba określić środki finansowe na wynagrodzenia dla rzeczoznawców wyceniających szkody i szacujących kwoty odszkodowań.
as


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy