Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Lubelskie: Zwierzyna pod kontrolą

Obrazek

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zadecydowało o wystąpieniu do starostów Lubelszczyzny o warunkowe zawieranie umów z kołami łowieckimi na dzierżawy obwodów łowieckich jedynie na jeden rok.

Andrzej Sawa11 kwietnia 2017, 09:08

Stanowisko to wynika, z faktu braku do chwili obecnej pełnych i jednoznacznych informacji o zrealizowaniu przez poszczególne koła łowieckie planów odstrzałów zwierzyny łownej.
Do biura LIR zgłasza się wielu rolników, którzy skarżą się na arogancję kół łowieckich i ich członków w zakresie zgłaszania i szacowania szkód łowieckich, niewłaściwe traktowanie rolników, wykorzystywanie ich nieznajomości prawa przez myśliwych.

Zdaniem LIR szacowaniem szkód powinny zajmować się niezależne komisje, izby rolnicze powinny mieć wpływ na ustalanie rocznego i wieloletniego planu odstrzału oraz przedłużanie dzierżaw obwodów łowieckich. Delegaci są zdania, że należy wprowadzić przepisy, które umożliwią rozwiązanie umowy dzierżawy w przypadku, gdy koło nie współpracuje z rolnikami przy zabezpieczaniu upraw, szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań. Dostrzegają też zbyt małą ilość miejscowych myśliwych w poszczególnych obwodach, znających lokalne realia, którym szczególnie zależeć będzie na dobrych relacjach pomiędzy kołem a rolnikami.

Samorządowcy podkreślają, że w trybie pilnym należy opracować rozporządzenia robocze jasno określające kompetencje jednostek odpowiedzialnych za szacowanie szkód łowieckich, w budżecie kraju trzeba określić środki finansowe na wynagrodzenia dla rzeczoznawców wyceniających szkody i szacujących kwoty odszkodowań.
asPicture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)