Zaloguj

Miasto wchodzi na wieś

W całej Unii Europejskiej ubywa gruntów rolnych – do 2030 roku ubędzie kolejne 4 miliony hektarów. 

Grzegorz Ignaczewski26 grudnia 2017, 08:10

Zgodnie z najnowszym raportem Komisji Europejskiej „EU Agricultural Outlook 2017-2030”, obserwowany od lat trend utrzyma się i w następnych latach. Ziemi rolniczej ubywa we wszystkich krajach UE – głównie z powodu postępującej urbanizacji terenów wiejskich. Obecnie unijni rolnicy użytkują ok. 176 mln ha – do 2030 roku powierzchnia ta zmniejszy się do 172 mln ha. Powierzchnia gruntów ornych ma zmniejszyć się z obecnych 106,5 mln ha do 104 mln ha w 2030 roku. 

Jednocześnie eksperci KE prognozują, że mimo malejącej powierzchni użytków rolnych, coraz więcej będziemy uprawiać zbóż i roślin oleistych, a zmniejszenie powierzchni użytków rolnych będzie odbywać się głównie kosztem TUZ i innych upraw trwałych.

Rys. 1. Użytkowanie gruntów rolnych w UE (w mln ha)

Przeciętne tempo procesu w kolejnych latach ma kształtować się na poziomie ok. 0,2% ubytku powierzchni użytkowanej rolniczo rocznie. Jednak KE wskazuje, że będzie to o połowę wolniej niż na początku XXI wieku, kiedy to rocznie ubywało średnio ok. 0,4% ziemi rolnej.  Przełomowy okazał się rok 2008, który przyniósł światowy kryzys gospodarczy – w tym załamanie na rynku nieruchomości i w sektorze bankowym – po tych wydarzeniach tempo urbanizacji obszarów wiejskich znacznie zmalało.


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ