StoryEditor

Mobilizacja wojskowa 2024 - rolnik, programista i operator drona. Kto dostanie wezwanie?

W 2024 roku Wojsko Polskie ma wezwać 230 tys. osób na kwalifikację wojskową. Wszyscy zostaną poddani ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej trwa od 12 stycznia 2024 r. Czas jej trwania ustalono na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Wezwania do wojska mają otrzymać aktualnie również pracownicy IT jak programiści i operatorzy dronów.
11.04.2024., 10:24h

Kogo wezwie wojsko w 2024 roku do kwalifikacji?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wojsko wezwie:

 • mężczyzn urodzonych w 2005 r.; 
 • mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 
 • osoby, które w latach 2022 i 2023:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, 
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej; 
 • kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; 
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; 
 • osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Wezwania do wojska: programiści i operatorzy dronów

Teraz również wezwania do wojska otrzymali już pierwsi pracownicy IT: operatorzy dronów i programiści. Mają oni obowiązek stawić się w regionalnych centrach rekrutacji, gdzie nadane zostaną im przydziały mobilizacyjne oraz karty mobilizacyjne. W przypadku wybuchu wojny na ich podstawie stawić się mają do pracy w wojsku. Nadanie przydziału ma wynikać z przepisów mówiących o żołnierzach rezerwowych, którzy w pierwszej kolejności mają zostać powołani do służby wojskowej.

- żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny – czytamy w ustawie.

Kto nie musi stawić się na kwalifikację wojskową?

Zgodnie z przepisami, można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby:

 • w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208),
 • całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251),
 • zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100). 

Kara za niestawienie się na komisję poborową

Niestawienie się na kwalifikację wojskową może skutkować karą. Regulują to przepisy Ustawy o obronie ojczyzny. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz lub prezydent miasta nakłada na grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję.

image
Wezwania do wojska - rolnicy pójdą na służbę do armii? Co ze żniwami?

 

Bernat Patrycja

Fot: Canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 19:17