Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Modernizacja gospodarstw: Nie tylko obsada decyduje o raporcie środowiskowym

Obrazek

Czy chów zwierząt w obsadzie powyżej 40 DJP zawsze wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko? Okazuje się, że nie zawsze jest to konieczne.

Grzegorz Ignaczewski30 października 2019, 15:10
Mimo że przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko obowiązują od wielu lat, problem taki pojawił się dopiero przy okazji weryfikacji wniosków na „Modernizację gospodarstw” składanych w ostatnich naborach (głównie w obszarze „d” z 2018 roku).

W przypadku, gdy skala produkcji przekracza 40 DJP, co zgodnie z nieobowiązującym już rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikowało produkcję jako mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ARiMR oczekuje przedłożenia raportu środowiskowego albo zaświadczenia z urzędu gminy, że w przypadku tego konkretnego gospodarstwa taki raport nie jest konieczny. Nie wszystkie gminy takie zaświadczenie wystawiają, bo i trudno doszukać się podstawy prawnej domagania się takiego dokumentu, a i sama ARiMR nie uprzedziła samorządów o swoich oczekiwaniach. Dotyczyło to nie tylko inwestycji budowlanych, ale także wniosków na zakup maszyn.

ARiMR upiera się tu na stanowisku, że już sam fakt prowadzenia produkcji zwierzęcej w obsadzie przynajmniej 40 DJP kwalifikuje gospodarstwo do przeprowadzenia postępowania z zakresu oddziaływania na środowisko (ooś). Szkopuł w tym, że przepisy ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wcale tego nie przewidują. A jest to podstawowy akt prawny, regulujący zasady przeprowadzania postępowań ooś.

Czy sam fakt prowadzenia produkcji zwierzęcej w obsadzie kwalifikującej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje gospodarstwo do przeprowadzenia postępowania z zakresu oddziaływania na środowisko? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziecie w listopadowym numerze top agrar Polska od str. 28. Zachęcam do lektury!Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)