Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Nielegalne składowisko środków ochrony roślin na Podlasiu

Obrazek

 

W woj. podlaskim ujawniono nielegalne składowisko środków ochrony roślin.  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Policji zabezpieczyli ponad 115 kilogramów oraz litrów środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Polski.

wk6 lipca 2022, 09:57

Dzięki wspólnym działaniom IORiN w Białymstoku i Policjantom zabezpieczono 115 kg nielegalnych preparatów z obcojęzycznymi etykietami, produkty z podrobionymi etykietami w języku polskim oraz substancje w opakowaniach bez załączonej etykiety.

Znaczna część substancji czynnych w ujawnionych środkach została już wycofana ze stosowania na terenie Unii Europejskiej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z udziałem Policji prowadzi w sprawie dalsze czynności wyjaśniające.

Nie kupować fałszywek !

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przestrzega przed zakupem nielegalnych środków ochrony roślin oraz przypomina, że do ochrony upraw mogą być wykorzystywane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki ochrony roślin należy nabywać jedynie w punktach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju regulowanej działalności, będących pod nadzorem PIORIN. Preparaty do ochrony roślin znajdujące się w sprzedaży powinny być w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków musi być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać informacje określone przez ministra rolnictwa w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy.

Czym grozi nielegalne stosowanie środków ochrony roślin?

PIORIN ostrzega, że stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin, może powodować wiele problemów związanych z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska, takich jak toksyczne pozostałości pestycydów w żywności, narażenia użytkownika podczas stosowania tych środków, zniszczenie upraw lub też niewystarczającą skuteczność produktu prowadzącą do zmniejszenia ilości lub jakości plonu, co w efekcie może obniżyć dochody rolnika. Jednocześnie stosowanie w gospodarstwie podrobionych lub nielegalnych środków ochrony roślin obwarowane jest licznymi sankcjami  administracyjnymi oraz karnymi.

ŚOR tylko z pewnego źródła 

Z danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że w 2021 r. kontrolą laboratoryjną objęto 311 próbek środków ochrony roślin, w tym 268 próbek podstawowych oraz 43 próbki interwencyjne. W kontroli podstawowej wszystkie próbki były zgodne, w kontroli interwencyjnej  - w 25 stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie nielegalnych środków ochrony roślin oferowanych w sprzedaży obnośnej  na targowiskach.

wk
Fot. PIORINWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)