Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Młody rolnik, czyli kto? Będzie nowa definicja

Obrazek

Z wnioskiem o zmianę definicji młodego rolnika wyszła Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. Ministerstwo rolnictwa odpowiada, że nad nową definicją już pracuje. Co zatem może się zmienić?

Michał Kaliszan29 stycznia 2018, 16:45

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, po apelu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do ministra rolnictwa o zmianę definicji młodego rolnika. Chodzi o rozporządzenie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników”. 

Zmiany w definicji

KRIR domaga się zmian w drugim paragrafie wspomnianego rozporządzenia, które określa wymagania jakie musi spełnić osoba otrzymująca pomoc. Znajduje się tam m.in. zapis, który wyklucza z otrzymania „Premii” osoby, które w młodocianym wieku otrzymały spadek i automatycznie rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie.  

Zdaniem samorządu rolniczego należy umożliwić takim osobom skorzystanie z pomocy. Nie powinny one ponosić konsekwencji nabycia spadku tylko dlatego, że prawo spadkowe nałożyło na nie odpowiedzialność, która ma wpływ na ich całe dalsze życie.

Odpowiedź ministerstwa

W odpowiedzi na wniosek dotyczący zmiany definicji młodego rolnika, KRIR otrzymał już stanowisko urzędników z MRiRW. Jak do sprawy ustosunkowało się ministerstwo? Resort informuje, że aktualnie prowadzi prace nad zmianą rozporządzenia dotyczącego młodych rolników. Wynikają one z:

  • modyfikacji przepisów prawa UE przyjętych w ramach tzw. pakietu Omnibus
  • procedowanych zmian w PROW 2014-2020
  • przeprowadzonych w IV kwartale 2017 r. konsultacji społecznych

Ministerstwo twierdzi, że jedną z rozpatrywanych kwestii jest właśnie definicja beneficjenta, czyli młodego rolnika zawarta w § 2 oraz 4 obowiązującego rozporządzenia. 

Jakie konkretnie będą zmiany? Tego jeszcze nie wiemy. Resort obiecał, że skieruje projekt nowego rozporządzenia dotyczącego uzyskania pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników” do samorządu rolniczego. Zadaniem samorządu będzie przedstawienie stanowiska w sprawie proponowanych zmian w ramach konsultacji społecznych. Obecnie kwalifikacje potrzebne do uzyskania 100 tys. zł premii są następujące.
oprac. mk na podst. KRIR

Zobacz również:
Raport o młodych rolnikach – do pobrania w formie PDF-a
Aktualny harmonogram PROW 2014-2020Picture of the author
Autor Artykułu:Michał Kaliszan
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)