Ta strona używa cookie w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Zgadzam się

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Portal partner

Młody rolnik: Jakie kwalifikacje są potrzebne by otrzymać 100 tys. zł?

12.01.2018

Drukuj

Młody rolnik: Jakie kwalifikacje są potrzebne by otrzymać 100 tys. zł?

Artykuł płatny

Kandydat do premii dla młodego rolnika powinien legitymować się kwalifikacjami zawodowymi – te określone są szczegółowo w par. 5 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.982).

Zgodnie z tymi przepisami, warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:
  1. stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych lub
  2. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), lub;
  3. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą, lub
  4. kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 2 (technik rolnik; technik ogrodnik; technik architektury krajobrazu; technik hodowca koni; technik pszczelarz; technik weterynarii - w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt; technik agrobiznesu; technik mechanizacji rolnictwa; technik turystyki wiejskiej) i 3 ( zawody rolnicze nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: rolnik; ogrodnik; pszczelarz; mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) załącznika nr 1 do rozporządzenia: , lub
  5. wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  6. tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

Przeczytaj cały artykuł w wersji premium
dla prenumeratorów.

Jeśli jesteś prenumeratorem, lub wykupiłeś dostęp do serwisu - ZALOGUJ SIĘ
Nie masz wykupionego dostępu wybierz jedną z opcji:

Pojedynczy artykuł

3,69 zł

/ za artykuł

Zamawiam

Polecamy

Miesięczny dostęp
+ e-wydanie

19,90 zł

/ za miesiąc

Zamawiam

Dla prenumeratorów

0,00 zł

Zaloguj się

Mam już prenumeratę lub konto premium Zaloguj się

r e k l a m a

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii