Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ostatnie wolne miejsca na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym!

Obrazek

1 września rozpoczną się zajęcia na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie. Jego studenci przez dwa lata intensywnej nauki będą uczyć się zawodu rolnika ekologicznego.

Aleksandra Galus13 sierpnia 2015, 12:55

Szkoła powstała między innymi z doświadczeń jej współzałożycieli ze Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego Ziarno: Peter Stratenwerth ukończył 4–letni zawodowy kurs rolnictwa biodynamicznego w Szwajcarii (dzisiaj kurs ten docenił i dotuje szwajcarski rząd). Z kolei Ewa Smuk-Stratenwerth podczas podróży po Europie zetknęła się z ideą uniwersytetów ludowych, które swego czasu były popularne także w Polsce.

Idea uniwersytetów ludowych pojawiła się w XIX wieku za sprawą Duńczyka Mikołaja Grundviga. Szkoły te służyły dorosłym mieszkańcom wsi, którzy z przyczyn ekonomicznych i geograficznych nie mogli się kształcić. Stanowiły także ożywczą alternatywę dla skostniałego systemu standardowej edukacji. Jak podkreśla Ewa Smuk-Stratenwerth Ekologiczny Uniwersytet Ludowy jest odpowiedzią na panujący w Polsce kryzys na rynku pracy, wypływający m.in. z nieodpowiedniego systemu kształcenia zawodowego i braku atrakcyjnej edukacji nastawionej na osoby dorosłe. Twórcy szkoły stawiają w pierwszym rzędzie na naukę przez praktykę. I kurs (wrzesień 2015 – sierpień 2017) obejmuje 14 miesięcy praktyk w gospodarstwach ekologicznych (35 godz./tydz.). Przewiduje ponadto ok. 100 godzin nauki stacjonarnej, podczas których swoją wiedzą i doświadczeniem będą się dzielić ze studentami profesorowie wyższych uczelni i rolnicy ekologiczni. Pod koniec kursu chętni będą mogli przystąpić do uznawanego przez państwo polskie egzaminu zawodowego, umożliwiającego zdobycie kwalifikacji rolnika (w Polsce nie ma na razie możliwości zdobycia oficjalnych kwalifikacji rolnika ekologicznego).

Program nauczania powstał w wyniku międzynarodowej współpracy kilku europejskich szkół dzięki projektowi z programu Erasmus+ . Zgodnie z metodą grundvigowską poza solidnym przygotowaniem zawodowym jest nastawiony na poszerzanie horyzontów uczniów także w innych dziedzinach wiedzy i doświadczenia, naukę pracy zespołowej, a także rozbudzanie w studentach motywacji do rozwoju i odkrywania swoich talentów.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych rolnictwem ekologicznym, które ukończyły przynajmniej gimnazjum. Preferowany wiek to 18–25 lat. Dzięki pomocy finansowej duńskiej Fundacji Velux pierwszy i drugi kurs są w całości bezpłatne. Uczniowie ponoszą jedynie koszty dojazdów na praktyki i zjazdy oraz wpłacają jednorazowo 500 zł kaucji na konto szkoły. Zostały ostatnie wolne miejsca!

Więcej informacji (w tym szczegółowy program nauczania) na stronie www.eul.grzybow.pl.  ws1 z 1
Inicjatorzy Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego: Ewa i Peter Stratenwerth w swojej bio-piekarni.

Inicjatorzy Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego: Ewa i Peter Stratenwerth w swojej bio-piekarni.

Picture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)