Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Podrożeją koszty produkcji rolnej w UE i napłynie tańsza żywność z krajów trzecich?

Obrazek

Copa-Cogeca w komentarzu do przyjętego właśnie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisjami dwutlenku węgla (CBAM) i uwzględnienie w nim importowych nawozów, mówi o „podwójnej karze dla rolników”.

wk22 grudnia 2022, 06:00

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polega mechanizm CBAM?
  • Czy CBAM to kluczowy element europejskich działań w dziedzinie klimatu?
  • Czy według Copa-Cogeca Czekają nas rynkowe zakłócenia w sektorze rolnictwa?
  • Czy czeka nas podwyżka cen stali?
Osiągnięto właśnie – po tygodniach intensywnych negocjacji pod przewodnictwem czeskiej prezydencji – przełomowe porozumienia w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisjami dwutlenku węgla (CBAM), który jest jednym z kluczowych elementów pakietu Fit for 55

„Zbliżamy się do dekarbonizacji naszej gospodarki i przemysłu”

Komisja Europejska w mediach społecznościowych ogłosiła, że zbliżamy się do dekarbonizacji naszej gospodarki i przemysłu. 

– W tym tygodniu z zadowoleniem przyjęliśmy porozumienie między Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z emisją dwutlenku węgla, kluczowego elementu naszej strategii klimatycznej mającej na celu zapobieganie ucieczce emisji – informowała KE. 

Na czym polega mechanizm CBAM?

Wyrównania szans europejskiego przemysłu poprzez wprowadzenia na importowane do UE produkty „podatku węglowego” jest celem mechanizmu CBAM. Mechanizm ukierunkowano jest na przywóz – odbywający się w pełnej zgodności z zasadami handlu międzynarodowego – produktów, których wytwarzanie wiąże się z wysokimi emisjami.

Celem jest unikanie sytuacji, w których starania UE na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych byłyby niweczone przez przywóz produktów wytwarzanych w państwach trzecich stosujących mniej ambitną politykę przeciwdziałania zmianie klimatu niż polityka UE. CBAM przyczyni się również do zapobiegania przenoszeniu produkcji lub do uniemożliwiania przywozu produktów wysokoemisyjnych. 

Jozef Sikela: CBAM to kluczowy element europejskich działań w dziedzinie klimatu

Jak powiedział Jozef Sikela, minister przemysłu i handlu Republiki Czeskiej, mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla jest kluczowym elementem europejskich działań w dziedzinie klimatu

– Mechanizm ten sprzyja importowi przez przedsiębiorców spoza UE do UE towarów, które spełniają wysokie standardy klimatyczne obowiązujące w 27 państwach członkowskich UE. Zapewni to zrównoważone traktowanie takiego importu i ma na celu zachęcenie naszych partnerów na świecie do przyłączenia się do działań klimatycznych UE.

Copa i Cogeca: Czekają nas rynkowe zakłócenia w sektorze rolnictwa 

CBAM obejmie produkty z następujących sektorów: cementu, aluminium, energii elektrycznej, żelaza i stali oraz nawozów. I to właśnie ta ostatnia pozycja wzbudziła ogromne zastrzeżenia unijnych organizacji rolniczych. 

– Jeśli chodzi o CBAM, Rada i Parlament Europejski uzgodniły stopniowe wdrażanie tego mechanizmu w okresie dziewięciu lat między 2026 a 2034 r. Copa i Cogeca wielokrotnie powtarzały swoje stanowisko od czasu rozpoczęcia tej debaty. Uwzględnienie w CBAM nawozów spowoduje nowe rynkowe zakłócenia w sektorze rolnictwa. Włączenie nawozów w mechanizm CBAM spowoduje dalszy gwałtowny wzrost cen, zwiększając koszty produkcji rolnej w Europie, jednocześnie czyniąc importowaną żywność bardziej konkurencyjną i atrakcyjną. Ta podwójna kara dla rolników byłaby trudna do zniesienia, biorąc pod uwagę obecne i przewidywalne wzrosty cen nawozów, które są już na historycznie wysokim poziomie, z skumulowanymi skutkami kryzysu COVID i wojny na Ukrainie – napisała w oświadczeniu Copa-Cogeca. 

Czy czeka nas podwyżka cen stali? 

Copa-Cogeca zwraca także uwagę, że mechanizm CBMA będzie miał także wpływ na inne dziedziny rolnictwa. Jego zastosowanie do wyrobów z żelaza i stali doprowadzi do wzrostu kosztów produkcji, a to przełoży się m.in. na branże sprzętu i maszyn rolniczych.
fot.: Pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)